Det spørgsmål skal et nyt pilotprojekt give svar på. Tre udvalgte politikredse skal i løbet af de næste par år teste, om strømpistoler fremadrettet skal kunne bruges af politiet i særlige tilfælde og dermed indgå i politiets magtmidler.

Det er ikke første gang, at der tales om strømpistoler til politiet, men det er første gang, at der arbejdes hen imod et pilotforløb, hvor tre politikredse skal afprøve strømpistoler i hverdagen.

– Vi har set eksempler på, at politiet i deres møde med borgere med psykiske lidelser er kommet i situationer, som har resulteret i, at tjenestepistolen bliver brugt. Det er en tragisk situation for alle. Derfor giver det god mening, at vi undersøger om dansk politi også skal have strømpistoler i værktøjskassen. Formålet med projektet er netop at undersøge, om man kan reducere antallet af situationer, hvor politiet bruger skydevåben, f.eks. i sager med borgere med psykiske lidelser, siger justitsminister Peter Hummelgaard.

Interessen for strømpistoler i politiet er opstået flere gange over årene, blandt andet i forbindelse med sager med borgere med psykiske lidelser, hvor politiet har været nødsaget til at gøre brug af tjenestepistolen.

– Det er altid voldsomt, når politiet er nødt til at bruge tjenestepistolen. Både for den, der skyder, og i sagens natur i særdeleshed for den, der skydes på. Men i nogle situationer er det vores eneste mulighed. Det giver derfor god mening at se på, om strømpistoler skal være til rådighed for betjentene i særlige situationer, hvor de kan være med til at redde liv. Også når man ser på de gode erfaringer, de har gjort sig i andre europæiske lande, siger Knud Stadsgaard, CPI i Københavns Vestegns Politi og styregruppemedlem.

Findes allerede i lande omkring os

Selvom erfaringer fra udlandet indgår i overvejelserne om strømpistoler i politiet, mener politidirektør i Rigspolitiets Politiområde, Lene Steen, at politiets arbejdsmetoder og -vilkår rundt omkring i verden er så forskellige, at et omhyggeligt pilotforløb i dansk sammenhæng er en nødvendighed:

– Vi kan ikke basere dansk politis arbejde alene på erfaringer fra udenlandsk politi, da der er stor forskel på, hvordan politiet i de enkelte lande arbejder med strømpistoler. I nogle lande bruger man eksempelvis strømpistol, uden at politibetjentene samtidig har tjenestepistol til rådighed, så erfaringerne kan ikke sammenlignes direkte. Derfor er det nødvendigt med et omhyggeligt pilotforløb, hvor strømpistolerne testes i dansk politis hverdag, siger Lene Steen.

Danske betjente har i forvejen mange redskaber i bæltet, så en af de ting, der vil skulle afprøves, er, om det giver mening at have strømpistoler som puljevåben i bilerne til de særlige tilfælde, hvor de mindre indgribende magtmidler ikke rækker.

Pilotforløbet foregår i Københavns Vestegns Politi, Nordjyllands Politi og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og er planlagt til at strække sig over to år, mens projektet forventes at vare lidt over tre år. Efter endt pilotforløb vil der være en evaluering, som afsluttes i slutningen af 2026.