Politik

Politik

Det danske velfærdssamfund står over for nogle store forandringer i fremtiden. I 2030 vil der heldigvis være omkring 175.000 flere børn under syv år og ældre på 70 år og derover. Men samtidig går store årgange på pension og færre unge søger ind på velfærdsuddannelserne. Det skaber mangel på medarbejdere i den offentlige sektor. Med Danmark kan mere III...
Fredericia Kommune har indkaldt til pressemøde, hvor de vil præsentere budgetforliget. I kommunens skrivelse til medierne fremgår det ikke, hvem der står bag forliget, der formelt set skal godkendes på et byrådsmøde. Det er dog allerede kendt, at Det Konservative Folkeparti ikke er en del af forliget, og de vil derfor ikke være til stede på pressemødet.  – Jeg ser ikke at...
Regeringen fortsætter med at styrke DR. Den nye kontrakt giver DR bedre muligheder for at være relevant for endnu flere danskere og fjerner unødvendig detailstyring. Public service-kontrakten gælder for 2022-2025.Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger: - De internationale streamingtjenester og tech-giganter har skabt en hård konkurrence om vores opmærksomhed. For mig er det fuldstændig afgørende, at DR har nogle rammer, der giver...
Statens Serum Institut vurderer, at der er begrænset risiko for folkesundheden ved genoptagelse af en betydeligt reduceret minkproduktion og ved indførelse af smitteforebyggende tiltag. Derfor har regeringen besluttet at lade det midlertidige forbud mod minkavl i Danmark udløbe ved årsskiftet. Fødevareminister Rasmus Prehn har inviteret minkbranchen til et møde fredag eftermiddag. Her vil branchen få gennemgået de smitteforebyggende tiltag,...
Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har i dag indgået en ny arbejdsskadeaftale. Det er den første større reform af området siden 2004. Tiden efter en arbejdsskade kan være forbundet med stor usikkerhed og frustration. Den enkelte skal leve med usikkerheden om, hvorvidt det er muligt at vende tilbage til sit hidtidige arbejde eller opretholde tilknytningen til arbejdsmarkedet...
Svendborg og Aabenraa Kommune har som et led i partnerskabsprojektet DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark – nu vedtaget klimaplaner, der lever op til målsætningerne i Parisaftalen. Snart følger flere syddanske kommuner trop, og indsatserne i klimaplanerne skal være med til at gøre regionen klimaneutral og sikre syddanskerne mod klimaforandringerne. Nu ruller klimaplanerne ind i de syddanske kommuner. Både Svendborg...
Fredericia Kommune betaler i dag dækningsafgift på en række bygninger, som kommunen ejer eller er medejere. Eksempelvis betales der 340.000 kroner årligt i dækningsafgift på messebygningerne på Vestre Ringvej. I disse dage og timer er politikerne i Fredericia løbende indkaldt til møder med det socialdemokratiske forhandlingsteam. Et af emnerne i årets budgetforhandlinger - som ikke handler om besparelser, er...
For at skabe tryghed om størrelsen på energiregningen har regeringen sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne indgået en bred aftale om en midlertidig og frivillig indefrysningsordning for en del af husholdningernes og virksomhedernes udgifter til el, gas og fjernvarme. Samtidig nedsættes elafgiften og der gives en engangsforhøjelse af børne- og...
Fødevareminister Rasmus Prehn har besluttet at forbyde produktion af buræg i Danmark fra 2023. For at sikre en ordentlig omstilling af produktionen vil forbuddet blive indført med en overgangsperiode på 12 år for eksisterende producenter. Regeringen besluttede i efteråret 2020, at produktion af buræg skulle udfases, hvilket kort efter blev bekræftet af et enigt Folketing i forbindelse med behandling af...
Statsminister Mette Frederiksen deltager i åbningen af Baltic Pipe i Stettin Statsminister Mette Frederiksen deltager tirsdag d. 27. september i åbningen af gasledningen Baltic Pipe sammen med den polske premierminister Mateusz Morawiecki og den norske statsminister Jonas Gahr Støre. Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen vil også deltage i åbningsceremonien. Statsminister Mette Frederiksen udtaler: - Putin bruger energi som et våben til...

Der er ikke sket systematisk underdosering i det danske vaccinationsprogram

0
I en række udsendelser og nyheder hos DR bliver der rejst tvivl om det faglige grundlag for det danske vaccinationsprogram i sommeren 2021. Det...

Elever anmeldt for vold