Lunderskov Bibliotek lægger rammer til en times politisk træffetid torsdag aften 20. april

Hvert kvartal stiller borgmesteren og formændene for de politiske udvalg op til politisk træffetid på et af kommunens biblioteker.

Denne gang er mødestedet Lunderskov Bibliotek, Kobbelvænget 2, 6640 Lunderskov, hvor alle er velkomne i træffetiden torsdag 20. april kl. 19-20. Der serveres kaffe og kage til de fremmødte.

Den politiske træffetid er åben for alle, og man skal ikke tilmelde sig, men bare møde op med sit eventuelle spørgsmål eller forslag – eller hvad man gerne vil drøfte.

Træffetiden giver mulighed for en uformel snak med de politikere, der står i spidsen for byrådets politiske udvalg. Mødet skal bidrage til dialogen mellem politikerne og bl.a. borgere, foreninger, institutioner og virksomheder.

Når politikerne stiller op i Lunderskov, er det 3. gang, arrangementet finder sted. Næste gang bliver på Vamdrup Bibliotek 14. september. Det er meningen, at tilbuddet om politisk træffetid skal evalueres efter 4. gang med henblik på, om det skal fortsætte i 2024 eller ej.

Borgmester og udvalgsformænd

Det er disse politikere, der har posterne som borgmester og udvalgsformænd:

– Borgmester Knud Erik Langhoff (K), formand for Økonomi og Strategi
– Hans Holmer (SF), formand for Børn og Uddannelse
– Eva Kjer Hansen (V), formand for Kultur
– Jørn Chemnitz (SF), formand for Natur, Miljø og Klima
– Jakob Ville (V), formand for Plan og Teknik
– Søren Rasmussen (DF), formand for Senior
– Villy Søvndal (SF), formand for Social og Arbejdsmarked
– Birgitte Kragh (V), formand for Sundhed og Fritid
– Merete Due Paarup (R), formand for Bæredygtig Vækst
– Birgitte Munk Grunnet (S), formand for Social Bæredygtighed