Med en målrettet indsats er det lykkes Kolding Kommune at få 71 procent af de ukrainske flygtninge i job. En indsats der placerer kommunen langt over landsgennemsnittet og viser vejen for, hvordan den fremtidige flygtningeindsats kan udvikles.

Det er nu snart et år siden at coronakrisen blev udskiftet med Ukrainekrisen. Endnu engang måtte kommunerne på kort tid omstille sig til en helt ny situation. Denne gang uden nedlukninger, men for at tage imod de mange ukrainske flygtninge.

Krisen viste, hvordan Kolding Kommune kan være omstillingsparate, tilpasse sig situationen og samarbejde med virksomheder, frivillige organisationer med mere om at finde de gode løsninger. En central del af kommunens måde at gå til opgaverne på, hvilket nu resulterer i, at Kolding Kommune har fået 71 procent af alle ukrainske flygtning i arbejde, hvor landsgennemsnittet ligger på 58 procent.

At det lykkes at hjælpe ukrainske flygtninge hurtigt i beskæftigelse, handler ifølge Chef for Integration og International rekruttering Stefan Grevelund om, at internt i Kolding Kommune har samarbejdet om at få taget hånd om flygtningene allerede fra dag et.

– Til hver familie har vi en medarbejder tilknyttet helt fra begyndelsen. Det betyder, at mens kommunen finder midlertidig bolig til familien, hjælper vi også med pasningsmuligheder, at få en bankkonto med mere. Alle disse praktiske foranstaltninger skal løses, for at de kan komme i arbejde. Det har vi i fællesskab fået skabt en proces for, så det sker hurtigt og problemfrit, fortæller Stefan Grevelund.

Påvirker den fremtidige modtagelse af flygtninge

Kolding Kommune har ligesom resten af landet taget imod flygtninge før. Det er dog ifølge Stefan Grevelund ikke muligt at sammenligne den ukrainske flygtningestrøm med tidligere. Det skyldes, at der i denne omgang kom mange flygtninge til Danmark på kort tid, og der derudover blev lavet særlovgivning. Der er dog flere gode erfaringer, som Kolding Kommune tager med sig videre i den fremtidige integration af flygtninge.

– At vi hurtigere får hjulpet med at løse de praktiske opgaver ved at have en fast medarbejder tilknyttet familien, det vil vi helt sikkert også prioritere fremadrettet. Derudover har vi nu fået skabt et godt samarbejde på tværs af forvaltninger i kommunen omkring flygtningeindsatsen, der gør, at vi lykkes i endnu højere grad. Det tager vi selvfølgelig med os videre, fortæller Stefan Grevelund.

Det er ikke kun Kolding Kommune som gør en stor indsats for ukrainerne. Flere kommuner i Trekantområdet ligger over landsgennemsnittet på 58 procent.