Der er vækst i befolkningen i Kolding Kommune. I 2023 blev indbyggertallet øget med 509 personer, hvilket opfylder byrådets ambition om bæredygtig vækst

Bæredygtig vækst er et nøgleord for byrådet i Kolding i denne valgperiode. Det er også grundlaget i kommunens bosætningsstrategi, der har en målsætning om en årlig vækst i indbyggertallet på 500 personer. Den ambition er altså indfriet i 2023, hvor væksten nåede op på 509 flere borgere.

– Jeg er godt tilfreds med, at årets vækst endte med et plus på 509 borgere. Vi har sat målsætningen efter de potentialer, vi har i Kolding Kommune for vækst i befolkningen, og i overensstemmelse med vores ønsker om bæredygtig vækst. Vi skal vokse stødt og roligt og ikke hurtigere, end vi kan følge med til det med vores velfærdsydelser, slår borgmester Knud Erik Langhoff fast.

International arbejdskraft og udenlandske studerende
Det primære bidrag til befolkningsvæksten er et overskud på den såkaldte vandringsbalance. Det vil sige, at der er flere, der er flyttet til Kolding fra udlandet, end der er folk fra Kolding, der er flyttet til udlandet.

– Det er en generel tendens på landsplan, at andelen af international arbejdskraft i arbejdsstyrken stiger. Det er også det, vi kan aflæse i vores indvandringstal. Folk kommer hertil for at arbejde eller for at uddanne sig. Det skal vi glæde os over, for undersøgelser bl.a. fra Dansk Erhverv viser, at vi kommer til at mangle rigtig meget arbejdskraft i årene fremover, og den skal bl.a. komme fra udlandet, påpeger Knud Erik Langhoff.

Dansk Erhverv har gjort op, at udenlandske lønmodtagere i Danmark i 2022 løftede Danmarks BNP med 255 mia. kroner.

De, der flytter til Kolding Kommune fra udlandet, kommer fortrinsvis fra Indien, Ukraine, Tyskland, Rumænien og Polen og er typisk i alderen 18 til 49 år, når de kommer hertil. Det indikerer, at de kommer for at arbejde eller studere, for Kolding er både en kommune med rigtigt mange arbejdspladser og en uddannelsesby bl.a. med mange internationale uddannelser.

Positiv fødselsbalance
Fødselsbalancen er også positiv i Kolding Kommune. Her viser kurven også samme tendens som udviklingen på landsplan, hvor der er færre fødsler og flere dødsfald. For hele landet var fødselsbalancen i 2022 negativ for første gang i mange år. I Kolding Kommune ender balancen for 2023 med et plus på 9 personer.

Flere vil bo i lokalsamfund
Når man kigger ned i tallene, viser det sig, at Vonsild det seneste år er vokset med 280 indbyggere, og at Sdr. Bjert og Agtrup er blevet 177 personer flere. Det er forholdsvis mange. I Sdr. Bjert og Agtrup er det endda ca. en tredjedel af de nye borgere, der er flyttet dertil fra andre kommuner.

– Det viser, at det nytter noget at udvikle nye byområder på attraktive lokationer. Vonsild er blevet meget større det seneste års tid både i kraft af private investeringer i nye boliger, og fordi kommunen og private investorer har udbudt et nyt område med byggegrunde. På samme måde er der sket en stor udvikling i Sdr. Bjert og Agtrup. Det er virkelig dejligt at se, at der rent faktisk også er mange, der vil bo dér, understreger borgmesteren.