Trafikanter skal forberede sig på betydelig ventetid, da der i øjeblikket er en kø på omkring 30 minutter. Køen starter ved Taulov, hvilket påvirker både pendlere og ferierejsende.

Malerarbejdet på Den Gamle Lillebæltsbro er midlertidigt stoppet. Dette skulle have lettet trafikken, men grundet den øgede trafikmængde i forbindelse med pinseferien, opleves der alligevel trængsel i området.

Pinseferien er en af de perioder på året, hvor mange danskere rejser, hvilket fører til øget pres på vejene. På trods af at vedligeholdelsesarbejdet på Den Gamle Lillebæltsbro er sat på pause for at undgå yderligere forsinkelser, har den øgede trafikmængde skabt en flaskehals.