https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

Danske Hoteller, som blandt andet ejer Hotel Kryb i Ly og Hotel Postgaarden i Fredericia, har igangsat en kapitaludvidelse med det formål at klargøre hotelkoncernen til opkøb, der rækker ud over de nuværende 26 hoteller.

Ejerskab af 26 danske hoteller og en forventet årlig omsætning på 400 millioner kroner. Danske Hoteller har de seneste år vokset sig stor og stærk og hører i dag til blandt Danmarks største hotelkoncerner.

Vokseværket har længe været karakteriseret ved opkøb af en efterhånden lang række hoteller samt løbende kapitaludvidelser for at muliggøre investeringerne. Den nuværende kapitaludvidelse sker ved salg af i alt 100.000 B-aktier, som kan erhverves frem til den 21. maj.

– Vi er karakteriseret ved en stærk lokal forankring og en organisk vækst, hvor vi hvert år typisk tilføjer ét nyt hotel til koncernen. Hver gang det sker, bliver vi stærkere i den forstand, at vi spreder risikoen ud på flere enheder og hver gang får flere ben at stå på. Strategien har skabt en meget solid økonomi, hvor vi i år forventer at runde 400 millioner kroner i omsætning, fortæller bestyrelsesformand Erik Sophus Falck.

Han peger blandt andet på, at prisen per aktie ved den aktuelle kapitaludvidelse ligger på 60 kroner, mens aktierne ved en tilsvarende kapitaludvidelse i 2018 blev udbudt til 42 kroner. En værdistigning på 43 procent der ifølge Erik Sophus Falck udgør et retvisende billede på Danske Hotellers vækst igennem de senere år.

– Nye aktionærer får både en ret velafprøvet investeringsmulighed og en række aktionærfordele – blandt andet i form af et antal stærkt nedsatte hotelovernatninger. Det er der mange af vores aktionærer, der er rigtig glade for. Ikke mindst fordi det samtidig er en måde at bidrage til lokalområdets hotelliv, tilføjer Erik Sophus Falck.

Aktionærerne i Danske Hoteller er i vidt omfang lig med hotellernes egne kunder, som altså erhverver sig en række fordele ved at købe sig ind i foretagendet. Den gennemsnitlige aktionær ejer aktier for cirka 6.000 kroner, hvilket giver ret til to årlige overnatninger i dobbeltværelse til 300 kroner stykket. Køb af aktier foregår på Danske Hotellers hjemmeside indtil 21. maj.

I 2023 foretog Danske Hoteller to kapitaludvidelser, der i alt bidrog med cirka 600 nye aktionærer og knap 11 millioner kroner. Der er i skrivende stund cirka 2.400 aktionærer i Danske Hoteller.