Kristendemokraterne i Sydjyllands Storkeds, har afholdt generalforsamling i Kolding, hvor stafetten for storkredsformandskabet blev givet videre i et skift, der markerer både afslutningen på en æra og begyndelsen på en ny, for partiet i kredsen.

Efter fire år ved roret – en periode, der har inkluderet udfordringer såsom afstandskrav og coronanedlukning – valgte Jens Christian Olesen at træde tilbage som storkredsformand.

I enstemmighed og med akklamation blev Paul Erik Planitzer valgt til at føre storkredsens fane videre. Planitzer, der bor i Haderslev, bringer mere end tyve års erfaring med frivilligt arbejde og en dyb forståelse for civilsamfundets værdi, som er en af hjørnestenene i Kristendemokraternes vision for samfundet.

Med en baggrund, der inkluderer roller i både kommuneforeningsbestyrelsen og storkredsbestyrelsen, samt en nylig indsættelse i KristenDemokraternes organisatoriske udvalg, er Planitzer klar til at tage udfordringen op. Hans ambitioner for storkredsen inkluderer et yderligere forstærket samarbejde med Storkreds Fyn, den anden halvdel af regionen, og en særlig indsats for at fremme Kristendemokratisk Ungdom (KDU) samt at sikre partiet en endnu mere fremtrædende rolle i regionen.