Flere års fokuseret indsats for at styrke indtjeningsevnen betaler sig for DLG, som fortsætter de seneste års gode resultater og præsenterer et resultat for 2023, der er det næstbedste i koncernens historie. Samtidig præsenterer koncernen historisk stærke nøgletal.

DLG-koncernen leverer trods udfordrende markedsvilkår endnu engang solide finansielle nøgletal. Den samlede omsætning i 2023 blev på 67,4 mia. kr., mens driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) blev på 2,7 mia. kr. Resultatet før skat landede på lidt over 1 mia. kr., mens årets resultat blev på 760 mio. kr.   

– Vi har navigeret i et fortsat udfordrende marked, der har været påvirket af udefrakommende faktorer som et markant lavere udbytte af høsten, geopolitisk uro, inflation og renteomkostninger, der steg med over en kvart milliard kroner. Set i det lys er jeg meget tilfreds med, at vi formår at levere det næstbedste driftsresultat nogensinde, som er meget tæt på sidste års driftsresultat, der var båret frem af historisk medvind på markederne. At vi samtidig har konsolideret os yderligere, vidner om, at vi har den rigtige strategi og en solid forretningsmodel, siger Kristian Hundebøll, koncernchef i DLG-koncernen.     

Det tyske marked, der er DLG-koncernens største, bidrager endnu engang betydeligt til årets resultat. Den samlede omsætning i Tyskland var 43,1 mia. kr., mens EBITDA blev på 1,4 mia. kr.   

– I år er det 20 år siden, vi for alvor trådte ind på det tyske marked med investeringen i energi- og byggemarkedsselskabet Team. Med tiden er Team blevet vores vækstmotor, og med sammenlægningen af Team og vores tyske landbrugsselskab HaGe har vi et endnu stærkere udgangspunkt for at fortsætte væksten under ét samlet brand. Selvom vi lige nu ser en afmatning i tysk økonomi, ser vi fortsat et stort potentiale på det marked, siger Kristian Hundebøll.   

Med en historisk høj soliditetsgrad på over 32 % kan DLG-koncernen for første gang udlodde 35 % af overskuddet til de danske andelshavere. Overskudsdeklareringen er dermed på 184 mio. kr., svarende til et afkast på andelskapitalen på 11,6 %.   

Solide indsatser i forretningsområderne  

– Vores forretning er bygget op om at servicere fundamentale behov i samfundet, og de tre forretningsområder komplimenterer hinanden godt. Vores forretningsmodel sikrer en stabil underliggende efterspørgsel. Der er dog ingen tvivl om, at det også er en meget flot indsats fra vores salgsorganisation, der har sikret os ordrer og markedsandele, samt et stærkt omkostningsfokus, der er medvirkende til, at vi lykkes så godt i et ellers udfordrende år, siger han.   

Inden for forretningsområdet Food leverer særligt agribusiness-forretningen i Danmark og Sverige gode resultater, ligesom aktiviteterne inden for rapsforarbejdning samt æg og fjerkræ havde et godt år. Tendensen med den faldende griseproduktion fortsatte i 2023 og påvirkede efterspørgslen på foder samt vitaminer og mineraler i nedadgående retning. Derfor blev der fra årets start udvist rettidig omhu ved en tilpasning af produktionskapaciteten. Derudover var hele Nordeuropa ramt af en svær og våd høst, hvor udbyttet var næsten 25 procent lavere end i 2022.   

Mens energimarkedet i Tyskland i 2022 var præget af stor efterspørgsel og høje priser, fandt det i løbet af 2023 et mere normaliseret niveau. Det skyldes en kombination af flere faktorer, bl.a. større prisbevidsthed hos kunderne samt en lavere efterspørgsel grundet en opbremsning i tysk økonomi. Trods udfordrende markedsvilkår lykkedes forretningsområdet Energy alligevel med at skabe et solidt og tilfredsstillende resultat.  

Den økonomiske opbremsning i Tyskland og særligt de højere renteniveauer påvirkede også byggebranchen, hvor konturerne af en afmatning og et faldende aktivitetsniveau inden for byggeri og renovering af boliger begyndte at vise sig allerede i slutningen af 2022. Forretningsområdet Housings samlede resultat balanceres dog af flotte resultater i særligt første halvår samt fortsat fokus på salg af materialer til offentlige infrastrukturprojekter samt erhvervsbyggeri.   

Fortsat fokus på omstilling til fremtiden  

At bidrage til den bæredygtige omstilling er en central del af koncernstrategien, Creating the Future 2030. Blandt milepælene i 2023 var indvielsen af insektproteinvirksomheden Enorm Biofactorys første fabrik i december, den fortsatte udbygning af ladeinfrastruktur til elbiler samt investeringen i energivirksomheden BioCirc, der vil etablere cirkulære energiklynger på land.   

I begyndelsen af 2023 blev DLG-koncernens klimamål valideret af Science Based Targets initiative (SBTi), som er et partnerskab mellem FN’s Global Compact, Carbon Disclosure Project, Verdensnaturfonden (WWF) og World Resources Institute.   

I efteråret indgik koncernen sin hidtil største finansieringsaftale, der skal sikre fortsat vækst, investeringer og forretningsudvikling, herunder ambitionen om at investere 2 mia. kr. i den bæredygtige omstilling.  Som et af de første landbrugs- og energiselskaber i Europa har DLG koblet et mål om, at de indirekte udledninger fra værdikæden (scope 3) skal være reduceret med 30 % i 2030, til aftalen.  

– Grøn omstilling og investeringer i fremtidens løsninger er en central del af vores strategi, og vi er meget fokuserede på at tage de rigtige skridt, som giver mening for både forretningen, vores kunder og verden omkring os. Ved at koble vores finansieringsaftale til klimamålene har vi samtidig skabt et forretningsmæssigt incitament, der forpligter os til rent faktisk at levere på ambitionerne, siger Kristian Hundebøll.   

Forventninger til 2024  

– Vores nøgletal taler deres tydelige sprog og vidner om, at vi med de seneste års strategiske arbejde har skabt et ganske solidt fundament for fremtidens vækst. I det kommende år skal halvdelen af verdensbefolkningen til valg, og der er endnu ingen, der kender svaret på, hvordan det kommer til at påvirke verdensøkonomien. Som en stor handelsvirksomhed har udviklingen på verdensmarkederne stor betydning for os, og vi er godt rustet til de udfordringer, vi eventuelt måtte møde, siger Kristian Hundebøll.