Vejdirektoratet afholder borgermøde i Kolding om udbygning af motorvej E45/E20 ved Kolding. Det sker i forbindelse med, at det opdaterede projektforslag og miljøkonsekvensvurderingen er i høring.

Der afholdes to borgermøder i juni 2023 som en del af høringsperioden for henholdsvis udbygning af motorvejen omkring Kolding og mulig etablering af støjskærm ved Taulov.

Udbygning af motorvej E45/E20 ved Kolding
Tirsdag den 6. juni kl. 17.00 til ca. kl. 19.00

Salen i Forum Kolding Bramdrupdam
Bramdrupskovvej 110
6000 Kolding

Etablering af støjskærm langs sydsiden af motorvej E20 i Taulov
Onsdag den 7. juni kl. 16.00 til ca. kl. 18.00

Hotel Kryb i Ly Kro
Kolding Landevej 160
7000 Fredericia

Høringsperioden strækker sig over 8 uger fra den 21. april 2023 til den 16. juni 2023.

Det opdaterede projektforslag og miljøkonsekvensvurderingen, der er i høring, kan findes på projektets hjemmeside.

Borgermøderne er en mulighed for at høre om projektforslaget og tale med de forskellige fagfolk i Vejdirektoratet. Efter oplæggene vil der være mulighed for spørgsmål/debat og herefter vil Vejdirektoratets medarbejdere fra projektet stå til rådighed for spørgsmål.