Danskerne kører alt for stærkt ved vejarbejder, og antallet af ulykker er stigende trods talrige kampagner. Under sloganet “Pas på den jeg elsker” vil 3F og Asfaltindustrien ændre danskernes dårlige trafikvaner og gøre livet tryggere for både bilister og vejarbejdere.

Vejarbejderne i Sydjylland lever stadig med biler, der suser forbi i al for høj fart, og antallet af ulykker ved vejarbejder er stigende på landsplan. Derfor går Asfaltindustrien og 3F igen i luften med en kampagne, der skal sætte fokus på vejarbejde og skabe bedre trafikvaner. I april vil danskerne blive mødt med budskabet “Pas på den jeg elsker” ved vejarbejder i hele landet.

– Vi er gode til at passe på hinanden her i Danmark, og i trafikken ser man år for år færre uheld. Men ved vejarbejder går det fortsat den forkerte vej, hvor antallet af ulykker stiger, og vejarbejderne melder om både højere fart og aggressiv opførsel fra bilisterne. Det er et stort problem, der går ud over vejarbejdernes og bilisternes sikkerhed, siger Trine Leth Kølby, arbejdsmiljøchef hos Asfaltindustrien.

Tal fra Vejdirektoratet viser, at der sker flere uheld ved landets vejarbejdere. Med 347 ulykker i 2022 skete der næsten et dagligt, og selvom det er vejarbejderne langs vejene, der er de mest udsatte, rammes bilisterne i de fleste tilfælde hårdest af ulykkerne.

Ukvemsord og affald i forbifarten

Asfaltindustrien i Danmark beskæftiger cirka 2.000 medarbejdere, og i en undersøgelse foretaget af 3F i efteråret blandt deres godt 800 medlemmer inden for branchen, udtrykte mere end 50 procent af respondenterne, at bilisterne i løbet af de seneste fem år er blevet dårligere til at vise hensyn – og 81 procent svarer, at de har oplevet en farlig situation det seneste år.

– Der er jo bekymrende, at det går den forkerte vej efter flere år med kampagner fra os, Vejdirektoratet og flere virksomheder. Vi oplever, at der både bliver råbt ukvemsord, dyttet og kastet affald. Det sker på daglig basis, og jeg tvivler på, at bilisterne ville opføre sig på samme måde over for en kasseekspedient eller et postbud, siger Anton Helland Christiansen, arbejdsmiljøkonsulent hos 3F.

Pas på den jeg elsker

‘Pas på den jeg elsker’ er en fortsættelse af kampagnen ‘Pas på min far’, der kørte første gang i 2000 og senest i 2019. Med ændringen i navnet ønsker man både at tale til trafikanternes følelser og fornuft – og samtidig fortælle historien om en branche, der favner alle uanset køn og alder.

– Det er vigtigt at huske på, at vejarbejderne løfter en vigtig opgave for os alle – og ikke mindst at de er mennesker som os. Det er forældre, kærester og familiemedlemmer, som står ude på vejene og gerne vil trygt hjem til familien. Det er det vigtigste budskab, når vi siger Pas på den jeg elsker, siger Anton Helland Christiansen.

Initiativtagerne bag kampagnen slår fast, at det for dem ikke handler om at pege fingre af bilisterne. I stedet tror de på, at de aktuelle udfordringer kan løses med en lille indsats.

– Det kræver ikke meget at gøre en stor forskel – lidt mere opmærksomhed og lidt lavere fart, når man ser et vejarbejde. Mere skal der ikke til for at undgå trafikuheld og utryghed for tusindvis af trafikanter og vejarbejdere, siger Trine Leth Kølby.

Ungdommen skal sætte tempoet og retningen

‘Pas på den jeg elsker’ foldes fysisk ud med skilte langs landets veje i april og med videoer på en række sociale medier. Udrulningen i forskellige formater og på flere kanaler sker med ønsket om at skabe vaneændringer hos bilisterne – også efter kampagnen.

– Det handler om at skabe varige vaneændringer. Jeg tror, at særligt de unge kan og vil gøre en stor forskel. Det er i sidste ende dem, der skal skabe grundlaget for fremtidens trafikkultur, siger Anton Helland Christiansen.

Faktaboks om Pas på den jeg elsker

Asfaltindustrien og 3F står bag kampagnen ‘Pas på den jeg elsker’. Formålet er at ændre bilisternes dårlige kørevaner og skabe tryghed for vejarbejdere og bilisterne selv.

Kampagnen rulles ud med skilte ved vejarbejder og videoer på sociale medier fra april

I 2021 var der 327 ulykker ved vejarbejder – næsten ét dagligt

Undersøgelser peger på, at over 50% af 3F’s medlemmer i asfaltbranchen oplever, at bilisterne viser mindre hensyn

81% svarer i undersøgelsen, at de har oplevet farlige situationer det seneste år

66% fortæller, at deres familier bekymrer sig på vegne af dem grundet arbejdet

En tredjedel svarede, at de er uenige i, at det er trygt at gå på arbejde