2022 var et rekordår for kunstmuseet Trapholt i Kolding, der oplevede en hidtil uset strøm af besøgende og fremragende resultater i den nationale brugerundersøgelse. Det syddanske museum, der er kendt for sin moderne kunst og design, så en stigning i besøgstal samt en imponerende Net Promotor Score.

Ifølge årsberetningen for 2022 besøgte 110.682 danske og internationale gæster museet, hvilket overgik den tidligere rekord på 105.502 besøgende fra 1997. En af årets højdepunkter var den store Verner Panton-udstilling, der tiltrak gæster fra hele Danmark og udlandet. Trapholts fællesskabte kunstværker, såsom Dataspejlet, skabte også stor interesse, og 630 deltagere fra hele landet deltog i projektet.

Trapholt opnåede også flotte resultater i Slots- og Kulturstyrelsens nationale brugerundersøgelse. Museets Net Promotor Score, som er et mål for anbefalingsvillighed, var 79 ud af 100 – hele 15 point over landsgennemsnittet for danske museer.

Arkivfoto, Karen Grøn. Foto: AVISEN

Museumsdirektør Karen Grøn er meget tilfreds.

– Vi er naturligvis meget glade for de flotte besøgstal, men på Trapholt er besøgstal ikke et mål i sig selv. Trapholts DNA har afsæt i, hvordan vi er relevante for borgerne i landet, hvordan vi engagerer forskellige målgrupper i samfundet og hvordan vi fungerer som vidensvirksomhed, siger Grøn.

Grøn fortsætter med at understrege museets alsidige indsats, der omfatter udstillinger, indsamling, fællesskabte kunstværker, arbejde med børn, indsatser for unge, grøn omstilling, samarbejde med klubber og erhvervsliv, samfundsengagement, mediearbejde, arrangementer, forskning, publikationer, organisering og økonomi. Alle disse elementer bidrager til at skabe et moderne kunstmuseum, der ser sig selv som en vigtig del af samfundet.