Venstres bestyrelse i Kolding kreds syd afholdt torsdag d. 15 juni opstillingsmøde. Tobias Jørgensen der er et kendt ansigt i kredsen, havde meldt sit kandidatur, og fik opbakning blandt kredsens medlemmer på mødet.

Tobias Jørgensen, der ved de to foregående valg, har været spidskandidat i Fredericia-kredsen, men uden at komme i Folketinget, siger:

– Jeg er både taknemlig og knusende bevidst om det ansvar jeg netop har fået. Hvis man ser på de store navne der tidligere har repræsenteret Kolding på Christiansborg, så er det med en hvis æresfrygt at jeg nu ser ind i arbejdet som en aktiv kandidat i Kredsen.

– Den opbakning jeg nu har fået, tages på ingen måde for givet; Jeg har tidligere udtalt at det er alfa og omega at Venstre stiller stærkeste hold hver gang der er valg, jeg er ærkeliberal helt ind til knoglerne, jeg brænder for forenings-Danmark, fællesskaber, frihed, de kloge hænder og hele mit lokalområde. Derfor agter jeg at holde løftet om at arbejde solen sort, for at blive valgt i folketinget, og være det lokale bindeled, når der eksempelvis tales ingeniøruddannelser, støjdæmpende foranstaltninger ved motor- og hovedveje og meget mere.

Kredsformand Lennarth Hansen udtrykker også sin tilfredshed med opstillingsmødets resultat.

– Jeg synes vi afholdt et godt opstillingsmøde og jeg har sammen med resten af bestyrelsen har stor tiltro til, at vi efter næste valg, igen har en repræsentant på Christiansborg, siger Lennarth og fortsætter:

– I bestyrelsen er vi glade for at vi har fået en kandidat med lokale rødder, og det må man sige vi har fået, Tobias er født, opvokset og har boet det meste af sit voksenliv i Kolding kommune, samtidig har han (Tobias) politisk erfaring fra sine næsten ti år i Kolding byråd, og to flotte valgkampe til Folketinget i nabokredsen Fredericia. Alt i alt et rigtig godt match.

Tobias Jørgensen afløser Eva Kjer Hansen, som siden 1989 har repræsenteret kredsen, og har haft flere ministerposter.