Det er en stærk profil med indgående kendskab til sundhedsvæsenet, der stiller sig i spidsen for Sundhedsstyrelsen den 1. oktober 2023.

Jonas Egebart bliver ny direktør for Sundhedsstyrelsen.

Det er en stærk profil med indgående kendskab til sundhedsvæsenet, der stiller sig i spidsen for Sundhedsstyrelsen den 1. oktober 2023.

Jonas Egebart er uddannet læge fra Københavns Universitet og har en bredt funderet og tværgående ledelseserfaring fra det regionale sundhedsvæsen. Han kommer aktuelt fra en stilling som direktør for Akutberedskabet i Region Hovedstaden, hvor han har haft det overordnede ledelsesmæssige ansvar for 1813, 1-1-2, ambulancetjenesten og sundhedsberedskabet. Han har blandt andet været vicedirektør på både Bornholms Hospital og Nordsjællands Hospital og siddet som formand for en række sundhedsfaglige råd og komiteer. Under COVID-pandemien var han ansvarlig for planlægning og gennemførelse af regionens vaccinationsindsats. Aktuelt er Jonas Egebart formand for Region Hovedstadens arbejdsgruppe, der skal løfte den kliniske kvalitet på tværs af alle specialer.

– Jonas Egebart kender sundhedsvæsnet indefra og har beskæftiget sig med mange forskellige områder gennem årene. Han er kendt for at have en åben og kommunikerende ledelsesstil og vil som direktør stå i spidsen for den fortsatte udvikling af Sundhedsstyrelsen i retning af en endnu stærkere kernefaglighed, mere digitalisering og endnu større inddragelse af nøgleinteressenter. Derudover skal han definere Sundhedsstyrelsens rolle i de kommende års omstilling af sundhedsvæsenet, hvor fokus i høj grad bliver på det nære sundhedsvæsen. Der er masser af opgaver at tage fat på, og jeg ser meget frem til samarbejdet, siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde.

Jonas Egebart tiltræder stillingen som direktør for Sundhedsstyrelsen den 1. oktober 2023.

– Jeg glæder mig meget til arbejdet i Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen står som det faglige fyrtårn i sundhedsvæsenet og har en væsentlig rolle i den nødvendige udvikling, der skal ske på tværs af alle sektorer. Sammen med styrelsens dedikerede ledere og medarbejdere ser jeg frem til at sætte endnu mere fokus på at gribe de digitaliseringsmuligheder, der tegner sig og til den gensidige dialog der skal være med alle aktører. Jeg har været glad for mine over 10 år i forskellige ledelsesposter i Region Hovedstaden og for at kunne se sundhedsvæsenets muligheder og perspektiver fra så forskellige sider som den specialiserede hospitalsafdeling, samarbejdet med almen praksis og det nære sundhedsvæsen i de akutte patientforløb, udtaler Jonas Egebart.

Kort om Jonas Egebart

Jonas Egebart er 45 år og uddannet læge fra Københavns Universitet i 2006.

Fra 2008 henholdsvis risikomanager, team- og sektionsleder i Region Hovedstaden og Region Hovedstadens Center for It, Medico og Telefoni kun afbrudt af en kort ansættelse som programleder i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, fra 2016 vicedirektør på Bornholms Hospital, fra 2018 vicedirektør på Nordsjællands Hospital og siden 2022 direktør for Akutberedskabet i Region Hovedstaden.

Jonas Egebart bor i Gentofte med sin kone og 2 børn.