Nu går byggeriet af pumpe-sluse-anlægget ved udmundingen af Kolding Å i gang. Det markerede BlueKolding og Kolding Kommune i dag med ’1. spadestik’ og taler af borgmester Knud Erik Langhoff, fungerende formand for BlueKoldings bestyrelse Gitte Grønbæk og udvalgsformand i Natur, Miljø og Klima Jørn Chemnitz.

De tre talere glædede sig hver især over, at det teknisk komplicerede byggeri nu kan gå i gang efter grundig planlægning.

Pumpe-sluseanlægget er – sammen med opstuvning af vand i Kolding Ås opland – Koldings største klimatilpasningsprojekt og et nøgleprojekt i BlueKolding og Kolding Kommunes bestræbelser på at klimatilpasse Kolding, så midtbyen bliver bedre rustet til klimaforandringerne.

Anlægget, der er budgetteret til at koste 125 mio. kr., forventes at være færdigbygget i 2025 og skal i drift, når der er skybrud, eller langvarig nedbør, eller ved høj vandstand i Kolding Fjord: Når det står færdigt vil det – sammen med vandparkering – kunne klare en 100-års hændelse.

Når det er i drift vil fire kæmpestore såkaldte Archimedes-skruer kunne flytte 20 kubikmeter vand i sekundet. Det svarer til, at Svømmestadion Esbjerg med 3. mio. liter vand ville kunne tømmes på 2½ minut.

Når sluseportene lukkes og pumperne sættes i gang, flyttes åvandet fra Kolding Å til Kolding Fjord. Det betyder, at anlægget kan fjerne så meget vand i Kolding Å med pumperne, at der bliver plads til de store vandmængder, der kommer fra oplandet til Kolding Å i forbindelse med fx skybrud.

På den måde er anlægget med til at sikre, dels at Kolding Å ikke løber over sine bredder, og dels at Kolding Å kan fungere som opsamlingsbassin for tag- og overfladevand fra Kolding midtby og fra oplandet.
Anlægget vil samtidig også kunne sættes i drift i forbindelse med høj vandstand i Kolding Fjord.
Totalrådgiver på projektet er COWI A/S, tegnestue er Arkitema og entreprenør er MJ Eriksson.