Der er tusindvis af ulovlige skilte, bomme, hegn, kæder og låger, som forhindrer vores adgang til naturen. Nogle er lovlige – mange er det ikke. Friluftsrådets kampagne Gå Nye Veje har fået mere end tusind danskere til at indberette barrierer, de møder i naturen. Skræmmeskilte er hovedproblemet i de 870 adgangssager, som Friluftsrådet har sendt videre til behandling i kommunerne.

– Har du mødt et skilt, en bom eller en anden barriere i naturen, som du er i tvivl om er lovlig? Send det til Friluftsrådet og få hjælp til at vurdere sagen.

Sådan står der på kampagnesiden gaanyeveje.dk, og den opfordring har mere end 1000 danskere fulgt.
Friluftsrådets kampagne “Gå Nye Veje – stop skilteskoven” er sat i værk for at få nedbragt det høje antal af ulovlige barrierer, der er i den danske natur. Derfor indeholder kampagnen muligheden for, at alle danskere kan registrere de barrierer, man møder derude – fra låger og hegn til skilte.

Der er ifølge forskere fra Københavns Universitet op til 80.000 barrierer i vores natur, nogle er lovlige, men mange er det ikke. Den største gruppe er de såkaldte skræmmeskilte med tekster som “hunden bider”, “privat – ingen adgang”, “privat strand” eller adgang forbudt”.

– Folk skal kunne komme ud i naturen og kunne færdes, for eksempel langs stranden, uden at føle de gør noget forkert. Det er et stort problem, at folk bliver skræmt væk af blandt andet kæder, bomme og skilte, som ikke er lovlige, Annette Eigaard, politisk konsulent i Friluftsrådet.

Det er de kommunale myndigheder, der afgør, om en barriere er ulovlig eller ej. Når Friluftsådet modtager en indberetning fra en borger, bliver der foretaget en vurdering af, om sagen er relevant, og dem der er, bliver sendt videre til behandling og afgørelse hos den pågældende kommune.

I denne uge rundede Friluftsrådet den milepæl, der hedder 870 sager sendt videre til myndighederne.

– Vi vil gerne have mange flere sager, så jeg vil gerne opfordre alle til at blive ved med at registrere skræmmeskilte og -barrier i naturen. Vores mål er at naturen skal være åben og tilgængelig i hele landet, så vi er tilfredse hver gang en ulovlige barrierer bliver fjernet fra naturen, siger Annette Eigaard.

Skiltesager fylder mest
De 870 sager, der er sendt videre til myndighederne er fordelt rundt om i hele landet. 44% er i det åbne land, 22,6% er i privat skov, 11,1% er på strande. 82% af sagerne omhandler skilte.

“Det er ikke overraskende, at så mange af de sager, vi har fået ind, er om skilte. Det er den type barriere, der er suverænt flest af i vores natur, og også den, der oftest skaber tvivl om, hvorvidt man egentlig må færdes der. Kampagnen her skal gerne på lang sigt munde ud i et større kendskab til, hvad man må i naturen og hvordan man som borger kan håndtere ulovlige barrierer” forklarer Annette Eigaard.

Friluftsrådets kampagne fortsætter ufortrødent, så du kan stadig nå at hjælpe os med at stoppe skilteskoven ved at registrere de barrierer, du er i tvivl om. Husk at vis hensyn i naturen – både til dyr og planter, dem, du møder på din vej, og dem, der ejer den natur, du er i. Du kan læse mere om reglerne for adgang til naturen og finde gode råd til, hvordan du viser hensyn på www.gaanyeveje.dk.

Til faktaboks
De fire huskere, før du registrerer en barriere på gaanyeveje.dk

  1. Selvom du mener en barriere er ulovlig, skal du rette dig efter den.
  2. Sæt dig ind i reglerne og overhold dem. Du kan finde dem på gaanyeveje.dk/kend-reglerne
  3. Kontakt gerne ejeren af den natur, du er i, og få en snak om barrieren. Man kan komme langt med samtale.
  4. Vis hensyn i naturen – både til dyr og planter, dem, du møder på din vej, og dem, der ejer den natur, du er i.