Hanne Kjølbye fra Skovtrolden Naturgruppe opdagede søndag den 18. juni et eksemplar af den yderst sjældne og meget smukke orkidé, biblomst, i en grøftekant på Drejens i den nordlige del af Kolding. Fundet skete ovenikøbet på ’De vilde blomsters dag’, som botaniske foreninger i hele Norden markerer hvert år i juni.

Biblomst, på latin Ophrys apifera, er ret almindelig i Middelhavsområdet, men yderst sjælden på de mere kølige breddegrader i Nordeuropa. I Danmark blev den fundet første gang i Søvind øst for Horsens i 2004, og den er på den danske rødliste over sjældne, sårbare arter. Indtil da var Tyskland det nordligst beliggende land, hvor man kunne være heldig at finde en biblomst.

Siden 2004 er biblomst observeret få steder på Fyn og Sjælland og Horsens er fortsat det nordligste punkt for fund af orkidéen.

At biblomst har fundet vej til en grøftekant i Kolding, kan undre, men orkidé-frø er mikroskopisk bittesmå, og bliver spredt med vinden, ligesom pollen. Det kræver dog helt specielle vækstforhold, hvis et biblomst-frø skal spire. Jorden skal fx være næringsfattig og det rigtige mikroklima skal være til stede.

– Det er en stor overraskelse, at biblomst er lykkes med at spire frem i grøftekantens tætte græs. Men der er ingen tvivl om, at den tidlige varme i år er en faktor og der er grund til at antage, at det er klimaforandringerne, der gør, at vi de senere år har set flere fund i Danmark, fortæller Line Ankjær, biolog i By- og Udviklingsforvaltningen.

Hun fremhæver desuden, at orkidéen kun har overlevet Kolding Kommunes grøftekantsklipper, fordi Entreprenørafdelingen ikke slår græsset imellem vejtræerne i grøftekanten på strækningen.

Begejstret for fund af ny art

Formand for udvalget Natur, Miljø og Klima Jørn Chemnitz glæder sig over fundet af den sjældne orkidé, men samtidig er han også bekymret over, at det kan være klimaforandringer, der er årsag til, at biblomst over de seneste knap 20 år er fundet flere steder i Danmark.

– Det er svært ikke at blive begejstret, når vi støder på en ny art inden for kommunens grænser. Vi ønsker så stor mangfoldighed og biodiversitet som muligt, da det er med til at berige vores natur. Det er dog svært ikke samtidig at blive en smule bekymret, når en varmeelskende orkidé som denne, dukker op så langt mod nord. Det kan desværre godt være et udtryk for klimaforandringer, siger Jørn Chemnitz.

Han påpeger desuden, at biblomst-fundet er et godt eksempel på, hvad det betyder, når grøftekanterne får lov til at vokse og kun bliver slået af hensyn til trafiksikkerheden og i de perioder, hvor afvanding skal sikres.

Fakta om orkidéer

Orkidéer er den plantefamilie på jorden, der har flest forskellige arter, med over 30.000 arter på verdensplan. Mange af dem er farverige og har en meget specialiseret levevis og bestøvning. Der findes 35 forskellige vilde orkidéarter i Danmark. De fleste danske orkidé-arter er sjældne, og flere af dem er truede. Orkidéerne har et tæt samliv med svampe, og for at et orkidéfrø kan spire, skal der være bestemte svampe til stede i jorden. Svampen hjælper orkidéen ved at tilføre næring til frøet. Alle danske orkidé-arter er fredede, og de må derfor ikke plukkes eller opgraves.

Fakta om Skovtrolden Naturgruppe

Skovtrolden Naturgruppe er en forening i Kolding, der har til formål at oplyse om Danmarks natur og miljø. Foreningen holder foredrag, kurser og ture, alene i 2023 har Skovtrolden mere end 40 arrangementer i lokalområdet. Læs mere på skovtrolden-naturgruppe.dk