Den 19. maj 2022 afgik en 22-årig kvinde ved døden, efter hun var blevet fundet hårdt kvæstet på Violvej i Kolding. En nu 31-årig mand og en 30-årig kvinde har været sigtet i sagen for drab, men politiet frafalder nu sigtelserne. 

Den 22-årige kvinde blev fundet med alvorlige læsioner i overkroppen, og på sygehuset afgik kvinden senere ved døden. Omstændighederne ved dødsfaldet gør, at dødsfaldet er blevet efterforsket som en drabssag. 

De to personer, som har været sigtet i sagen, tilkaldte hjælp via 112, og de var begge til stede i lejligheden, da den 22-årige kvinde blev fundet. De blev anholdt umiddelbart efter politiets ankomst. De har begge nægtet sig skyldige i drabet på den 22-årige kvinde.

Sydøstjyllands Politi har efterforsket sagen indgående med efterforskere, teknikere, lægelige undersøgelser med videre, og sagen er efterfølgende blevet vurderet af Anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi. 

Efter at have gennemgået alle beviser og efterforskningsresultater i sagen, så har Anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi truffet beslutning om, at der ikke skal rejses en straffesag om manddrab mod de to tidligere sigtede, da det vurderes, at det ikke vil kunne bevises ved en domstol, at den 22-årige kvinde døde som følge af et strafbart forhold. 

De pårørende til den 22-årige er blevet underrettet, og efter de gældende regler på området, så har de efter underretningen 4 uger til at klage over den afgørelse. Omgørelsesfristen i sagen er 2 måneder.