Karsten Byrgesen, medlem af Fredericia Byråd og regionsrådet i Region Syddanmark,  har pr. 23. januar 2024 meldt sig ud af Nye Borgerlig. Det meddeler han i en pressemeddelelse.

Byrgesen forklarer, at hans beslutning er påvirket af den seneste tids uro i partiet, herunder formandens afgang og varslingen om partiets ophør, hvilket har fjernet fokus fra politik.

Byrgesen understreger, at hans udmeldelse ikke vil påvirke hans politiske arbejde. Han fortsætter med at være drevet af borgerlige holdninger og fokuserer på kampen for grundlæggende samfundsværdier og mod den voksende ulighed i samfundet. Han fremhæver behovet for at forbedre ældreområdet, herunder hjemmeplejen, plejehjem og geriatrisk pleje på klinikker og sygehuse. Byrgesen taler også for oprettelse af alderdomshjem til at bekæmpe ensomhed blandt ældre.

Desuden påpeger Byrgesen problemerne i sundhedsvæsenet, herunder voksende ventelister og manglende lydhørhed over for sundhedspersonalet. Han kritiserer regeringen for at have skabt en kløft til sundhedsmedarbejderne og for ikke at håndtere psykiatriens problemer effektivt.

Byrgesen taler for at prioritere samfundets svageste borgere og understreger behovet for en mere menneskelig tilgang frem for strikte regler. Han nævner flere udfordringer, som landet står overfor, herunder problemer i liberale erhverv, skoler og kaserner med skimmelsvamp, snobberi i forhold til uddannelse, og udfordringerne vedrørende landbrug og klimapolitik.

Afslutningsvis bekræfter Byrgesen sit engagement i at føre en borgerlig politik og fortsætte sin politiske karriere i en ny ramme med uformindsket energi.