I kølvandet på tech-giganternes hastige vækst og stigende indflydelse på samfundet, økonomien og vores hverdag, tager regeringen nu fat om nældens rod. Det sker med indførslen af mere effektive værktøjer til aldersverifikation samt en forhøjelse af aldersgrænsen for samtykke til behandling af persondata. Disse tiltag sigter mod at beskytte mindreårige mod potentiel manipulation og styrke deres digitale sikkerhed.

Erhvervsminister Morten Bødskov er tydeligt bekymret over tech-giganternes metoder og forretningsmodeller.

– Tech-giganterne skal tage et større ansvar. Vi skal sætte en stopper for deres uigennemskuelige algoritmer, som med forrykte metoder fastholder børn og voksne foran skærmen og høster uanede mængder af personlige oplysninger, siger Bødskov.

Formand for regeringens tech-ekspertgruppe, professor Mikkel Flyverbom, fremhæver vigtigheden af en grundig diskussion om tech-giganternes rolle i samfundet.

– Hvis vi vil have mere demokratisk kontrol med tech-giganter, kræver det strukturelle og reguleringsmæssige indsatser. Danmark kan gå forrest med stramninger og håndfaste begrænsninger for tech-giganternes adfærd, siger Flyverbom.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt er opmærksom på den teknologiske udviklings både positive og negative aspekter.

– Vi skal ikke være bange for ny teknologi, men vi skal heller ikke være naive eller lukke øjnene for de problemer, der følger med. Vi bliver nødt til at opsætte klare grænser for tech-giganterne, så vi kan opnå demokratisk kontrol med det digitale liv, siger Jakob Engel-Schmidt.

Marie Bjerre, Digitaliseringsminister og minister for ligestilling, ser kampen mod tech-giganterne som en frihedskamp.

– Vi skal sikre ethvert menneskes frihed til at træffe oplyste valg, så vi ikke ender i filterbobler, hvor vores personlige data bliver udnyttet – til at gøre os afhængige eller til at manipulere os. Særligt vores børn og unge er sårbare. Vi skylder dem at tage den kamp, siger hun.