Visse kommuner i Danmark oplever, at bandemedlemmer flytter kommune for at undgå en intensiv beskæftigelsesindsats. Som svar på dette problem har regeringen nu sendt vejledning til kommunerne om deling af personoplysninger med andre kommuner.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen har meddelt landets kommuner, at de godt kan dele oplysninger om en intensiv beskæftigelsesindsats for borgere, der flytter til en anden kommune. Den intensive beskæftigelsesindsats kan omfatte hyppigere samtaler med jobcentret og daglig aktivering.

Odense Kommune har tidligere mistænkt bandemedlemmer for at flytte fra kommunen for at undgå den intensive beskæftigelsesindsats, der skulle hjælpe dem ud af kriminalitet og ind i ordinær beskæftigelse. Dette har skabt tvivl om, hvorvidt kommuner må videregive oplysninger om borgeren til tilflytningskommunen.

Efter en grundig juridisk gennemgang af databeskyttelsesreglerne er Beskæftigelsesministeriet klar med vejledning til kommunerne. Fraflytningskommunen må videregive almindelige personoplysninger, hvis de er nødvendige for tilflytterkommunens sagsbehandling. Dog er det stadig forbudt at videregive oplysninger om strafbare forhold.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen udtaler

– Nu sætter vi tommelskruerne på de personer, der bevidst forsøger at undgå en intensiv beskæftigelsesindsats. Jeg vil gerne rose Odense Kommune for deres initiativ og ihærdighed, så fx bandemedlemmer ikke bare kan fortsætte på sociale ydelser og have mere tid til kriminelle gerninger, indtil den nye kommune når at gøre sine egne observationer.

Justitsminister Peter Hummelgaard tilføjer:

– Kommunerne spiller en utroligt vigtig rolle i den samlede indsats med at bekæmpe banderne, og det skal selvfølgelig heller ikke være sådan, at bandemedlemmer kan undgå kommunernes aktive og intensive beskæftigelsesindsats ved at flytte kommune. Af samme grund er jeg glad for, at vi nu i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet har afklaret mulighederne for at videregive oplysninger i forbindelse med flytninger mellem kommunerne. At bekæmpe bandekriminalitet er en helt central prioritet for regeringen, og jeg ser derfor også frem til at tage fat på forhandlingerne med Folketingets partier om en ny bandepakke.