Fra 1. juli bliver det igen muligt at opkvalificere sig på 110 pct. dagpengesats inden for brancher med mangel på arbejdskraft.

Fredag har et flertal i Folketinget vedtaget L 128, som skal bidrage til, at flere vælger en vej som faglært – til gavn for den enkelte ledige og til gavn for arbejdsmarkedet og virksomhederne, som mangler kvalificerede hænder.

Fra 1. juli har man ret til at påbegynde en erhvervsuddannelse inden for brancher med mangel på arbejdskraft og modtage 110 pct. af sin hidtidige dagpengesats, hvis man er over 30 år og er ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse.

Genindførelsen udspringer af regeringens finanslovsforslag for 2023 og den efterfølgende indgåede Aftale om finanslov for 2023 mellem regeringen, SF, LA, RV og DF.

Ordningen har tidligere været gældende fra august 2020, men udløb 31. december 2022. I den periode har ca. 2.800 ledige påbegyndt en erhvervsuddannelse via ordningen, og erfaringerne peger på, at den forhøjede dagpengesats bidrager til, at flere ledige påbegynder en erhvervsuddannelse inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Er man som dagpengemodtager påbegyndt et uddannelsesforløb i første halvdel af 2023, er der mulighed for at overgå til ordningen på den højere dagpengesats fra 1. juli 2023, hvis den uddannelse, man har påbegyndt, fremgår af den nye positivliste for ordningen, og hvis de øvrige betingelser for ordningen er opfyldt.

Retten til uddannelsesløft på 110 pct. dagpenge vil gælde for resten af 2023.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

-Ordningen gør det mere økonomisk attraktivt at uddanne sig til faglært, selvom man er midt i livet med forpligtelser. Det, håber jeg, vil give flere mod på at vælge den faglærte vej og i sidste ende bidrage til f.eks. flere kolleger på plejehjemmene og flere hænder på de mange industriarbejdspladser rundt i landet.

-Virksomhederne mangler faglært arbejdskraft, og vi ved, at behovet kun bliver større i fremtiden. Regeringen har stort fokus på uddannelse og er særligt optaget af, at flere tager en erhvervsuddannelse. Det er nødvendigt med mere faglært arbejdskraft for at komme i mål med den grønne omstilling og have personale nok i vores velfærdssamfund.