I dag tirsdag den 14. marts finder årsdagen for den officielle åbning af Posthuset – Koldings Socialøkonomiske Hub sted. Dagen hvor ambitionen med et hus, der skulle bringe et nyt og anderledes liv til bymidten og samle socialøkonomiske virksomheder i et erhvervs fællesskab begyndte. På mange måder blev den 14. marts 2022 begyndelsen på en innovativ ramme, hvor der udvikles nye samfundsløsninger med fokus på sociale-, bæredygtige-, kulturelle- samt beskæftigelses- og miljømæssige effekter.

Posthuset fejrer årsdagen med et fuldt udlejet hus, hvor socialøkonomiske virksomheder udnytter hindanen til fulde med Posthuset som centrum for inspiration, nye samarbejdsmuligheder, og idéer der udleves. Nye virksomheder skal derfor forvente at skulle på venteliste, hvis de skal gøre sig forhåbninger om at blive en del af fællesskabet, der udvikler nye strategiske partnerskaber mellem socialøkonomiske virksomheder, kommercielle virksomheder, sociale iværksættere og uddannelsesinstitutioner.

– På forholdsvis kort tid er det lykkes at få skabt en socialøkonomisk erhvervspark, der øger samspillet virksomhederne imellem, tilbyder nye fællesskaber for mennesker der ellers er sårbare samt være et omdrejningspunkt for events. Derudover rummer huset stadig i dag mange uudforskede potentialer. Et år efter åbningen ser vi den store værdi huset giver til byen og de mange mennesker, som posthuset hver dag hjælper til at blive en del af arbejdsmarkedet og nye fællesskaber, fortæller Villy Søvndal.

Fest for udviklingshæmmede, jobskabelse og møde mellem NA – anonyme narkomaner

Og Posthusets værdi for byen er tydelig, hvis man spørger Birte Muhs leder af Socialøkonomi og projektleder for Posthuset. For eksempel ydes der hjælp til dem, der ikke har råd til konfirmationskjolen, virksomhederne arrangerede i fællesskab fest for udviklingshæmmede og anonyme narkomaner finder her lokaler, hvor misbrugerne kan støtte hinanden på vejen ud af misbruget. Derudover er posthuset centrum for flere virksomheder, der tænker anderledes i forbindelse med skabelsen af jobs. Et godt eksempel er FlexFabrikken, der med åbningen af et nyt produktionshus udvikler og prøver nye beskæftigelsestiltag af, der skal hjælpe endnu flere mennesker med forskellige udfordringer i arbejde. Arbejdspladser der er brug for, hvis vi skal have den sidste gruppe af udfordrede ledige i job og aktivere ressourcerne, de har.

– Posthuset har i dag stor betydning for Kolding og de mange mennesker, som benytter huset hver dag. Igen og igen er virksomhederne i Posthuset med til at skabe arbejdspladser til mennesker med forskellige udfordringer, og der bliver skabt et rum, hvor mennesker kan mødes og yde støtte til hinanden i en hård hverdag. Der er så mange ildsjæle knyttet til Posthuset, som på forskelligvis brænder for at gøre en forskel, fortæller Birte Muhs

Video fra Posthuset:

I anledning af posthusets 1-års fødselsdag er der lavet en video, hvor virksomheder fra Posthuset og Leder af Socialøkonomi, Kolding Kommune, Birte Muhs fortæller om den værdi Posthuset har haft for Kolding og socialøkonomiske virksomheder det seneste år.