https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

Alene i 2023 har Skattestyrelsens kontroller ført til udsendte skatteopkrævninger for cirka 200 mio. kr.

Svindel i stor skala med skatter og afgifter. For eksempel ved at oprette fiktive virksomheder, komplicerede selskabskonstruktioner eller ved at bruge stråmænd til at hvidvaske penge, der stammer fra en kriminel aktivitet.

Det er de typiske former for kriminalitet i rocker- og bandemiljøet, som skattemyndighederne oplever, når Skattestyrelsen løbende optrevler og kontrollerer den organiserede og økonomiske kriminalitet i miljøerne.

Og indsatsen har givet pote. De seneste seks år har Skattestyrelsens indsats med over 10.000 målrettede kontroller i rocker- og bandemiljøet ført til udsendte skatteopkrævninger for i alt cirka 1,2 mia. kr. Alene sidste år resulterede indsatsen i opkrævninger for knap 200 mio. kr.

– Rockere og bander skal opleve, at myndighederne sætter dem under pres. De skal tydeligt mærke, at der sættes konsekvent og hårdt ind over for deres økonomiske kriminalitet. Derfor er Skattestyrelsens løbende indsats vigtig. Tallene viser tydeligt, at der er meget at komme efter, siger skatteminister Jeppe Bruus.

Slår hårdt ned på kriminaliteten
De senere år er rocker- og bandegrupperingernes økonomiske kriminalitet vokset i omfang og blevet mere kompleks. Myndighederne vurderer også, at økonomisk kriminalitet udgør en stadig større del af gruppernes aktiviteter. Og grovheden i kriminaliteten i rocker- og bandemiljøerne skal der slås hårdt ned på, mener ministeren:   

– Rockere og bander skaber stor utryghed i samfundet og trækker bølger af vold og kriminalitet efter sig. Også af den økonomiske slags. Der er et bredt politisk ønske om at styrke indsatsen og slå hårdt ned på deres kriminelle aktiviteter. Det er vigtigt, at myndighederne arbejder tæt sammen, så rockere og bander møder et fintmasket net, hvis de forsøger at begå økonomisk kriminalitet, siger Jeppe Bruus.

Regeringen har ad flere omgange styrket indsatsen over for bander og rockergruppernes økonomiske kriminalitet bl.a. ved at øge samarbejdet mellem myndighederne.

Fremover kommer Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) således til at arbejde tættere sammen i indsatsen mod bander og rockergruppernes økonomiske kriminalitet.