Ørsted, en førende aktør inden for vedvarende energi, er stødt på alvorlige udfordringer i 2023, hvilket har resulteret i et massivt finansielt tab og en række strategiske omstruktureringer. Med tab på 20,2 milliarder kroner og en igangværende søgning efter en ny bestyrelsesformand står selskabet ved en afgørende korsvej.

Thomas Thune Andersen, den nuværende bestyrelsesformand, har annonceret sin afgang ved den kommende generalforsamling. Denne ændring i ledelsen sker på et tidspunkt, hvor Ørsted endnu ikke har fundet en efterfølger, hvilket tilføjer et lag af usikkerhed til selskabets fremtidige retning.

Ørsteds økonomiske nedtur skyldes hovedsageligt nedskrivninger på 28 milliarder kroner relateret til amerikanske projekter i efteråret. Disse nedskrivninger har tvunget selskabet til at iværksætte en spareplan, der vil resultere i nedlæggelsen af 600-800 stillinger og afskedigelsen af 250 medarbejdere over de kommende måneder. Mads Nipper, administrerende direktør i Ørsted, understreger vigtigheden af disse tiltag for at styrke selskabets konkurrenceevne og evne til at tiltrække kapital til udbygningen af vedvarende energi. Han forsikrer, at processen vil blive håndteret med fairness og respekt.

En direkte konsekvens af de økonomiske udfordringer er, at Ørsted ikke vil udbetale udbytte til sine aktionærer i år. Dette vil have en mærkbar effekt på den danske stat, der som hovedaktionær går glip af et betydeligt beløb. Beslutningen er en del af Ørsteds bredere spareplan, der blev nødvendiggjort efter tabet på amerikanske projekter, herunder tilbagetrækningen fra Ocean Wind 1 og 2.

Ørsted har også været nødt til at revurdere sine langsigtede mål. Tidligere har selskabet sigtet efter at opføre omkring 50 GW vedvarende energi inden udgangen af dette årti. Dette mål er nu justeret ned til 35-38 GW, skønt Ørsted fastholder sine ambitioner om at være førende inden for havvind og en regional aktør i Europa og USA inden for vedvarende energi på land.

Til trods for de nuværende udfordringer, understreger Ørsted sin fortsatte dedikation til den grønne omstilling. Selskabet anser disse strategiske justeringer som nødvendige skridt for at sikre sin fremtidige succes og bidrag til bekæmpelsen af klimaforandringer. Med en ny ledelse på vej og en klar plan for omstrukturering står Ørsted ved en vigtig milepæl, hvor selskabet søger at vende de seneste års tab til langsigtede gevinster i den vedvarende energisektor.