Mangel på frivillige udgør en stor barriere for at yde retshjælp udenfor de store studiebyer. I Sønderborg Kommune er man derfor uden retshjælp, da lokale advokater lukkede for advokatvagten i 2008, og Sønderjyllands Retshjælp lukkede og slukkede på grund af mangel på frivillige i 2022. Det efterlod dengang mellem 800 og 1000 borgere i det sønderjyske lokalt uden adgang til juridiske råd. I Varde Kommune stod man i 2020 uden retshjælp, da et par advokater gik på pension. Året efter forbarmede den ene sig dog og åbnede en ny.

– Det her er et kæmpe problem at rekruttere frivillige, når man kommer længere fra de største byer. For rekrutteringen af jurister er svær, når den skal ske langt væk fra der, hvor jura udbydes som studie, og det efterlader samfundets sårbare i yderområderne på retssikkerhedsmæssig gyngende grund, for de har ikke har bare råd til dyre advokater. Det resulterer i en ulige adgang til at få ret, især fordi de mennesker ikke altid bare lige kan tage det offentlig transport til næste større by, og det er en uholdbar udvikling, forklarer Karina Lorentzen.

Nyt forslag skal øge rekrutteringsbasen til retshjælp
Men i dag tirsdag behandles et forslag fra SF om ’s retsordfører Karina Lorentzen om at tillade at rekruttere andre fagligheder til retshjælpen end jurister, fx socialrådgivere til sociale sager eller økonomer og revisorer til gældsrådgivning. Det skal sikre, at borgerne ikke står helt uden hjælp.

En stor del af de sager, retshjælpen rådgiver om, handler nemlig om sociale sager eller sager ved jobcentre, hvor socialrådgivere lige så godt kunne rådgive. Således angiver en rapport fra Justitia fra 2019, at netop de sociale sager fylder meget i Sønderjylland.

– I dag er det er strengt krav for at kunne lave retshjælp, at den skal bemandes af jurister. Men i stedet for at det skal spærre, så der slet ingen retshjælp er, kunne vi tillade at man kan få socialrådgivere til at se på de sociale sager, mens revisorer og økonomer kan rådgive i de økonomiske sager, så der i det mindste er mulighed for at få en form for hjælp. Det håber jeg, at ministeren også kan se ideen i, siger Karina Lorentzen.

I dag er en ny retshjælp åbnet i Aabenraa og Haderslev, men Sønderborg har – ligesom flere andre kommuner i regionen, fx Vejen – ikke har retshjælp. I Horsens er Den sociale Fonds Retshjælp også lukket på grund af mangel på frivillige. Her skal man nu til Århus for at få hjælp. Og i Stevns Retshjælp kører de på pumperne.