En ny varmelov spiller en central rolle i den tyske regerings ønske om at tredoble antallet af husstande, som tilsluttes fjernvarme frem mod 2045. Den tyske regering har hentet inspiration i Danmark, og Energistyrelsen har gennem det dansk-tyske myndighedssamarbejde om energi bidraget med danske erfaringer. Lovpakken forventes også at få en positiv betydning for dansk eksport af fjernvarmeløsninger.

Tyskland er midt i en omfattende omstilling af landets energisystem som et svar på klima- og energikrisen. Særligt den tyske varmeforsyning, der primært forsynes med importeret naturgas, har været udfordret i forhold til mere klimavenlige alternativer.

Som en del af løsningen har den tyske forbundsdag vedtaget en ny varmelov, som trådte i kraft den 1. januar 2024. Med den nye lov skal samtlige 11.000 tyske kommuner i gang med at lave varmeplanlægning med det formål at få udskiftet tyske gasfyr med bl.a. grøn fjernvarme.

Positiv betydning for dansk eksport af fjernvarmeløsninger

– I Danmark spiller fjernvarmen en stor rolle i vores grønne omstilling. Det er en meget fleksibel form for varmeforsyning, som kan baseres på for eksempel overskudsvarme fra industri eller store varmepumper drevet på grøn strøm. At Tyskland vil erstatte fossil varmeforsyning med grøn fjernvarme er en god nyhed for klimaet. På sigt kan det også få en positiv betydning for dansk eksport af energiteknologi, siger Stine Leth Rasmussen, vicedirektør i Energistyrelsen.

Lovpakken forventes at have en positiv udvikling på de kommercielle muligheder for danske virksomheder. Varmeloven kan medføre nye investeringer i fjernvarmeanlæg og dermed øget efterspørgsel hos danske virksomheder. Selve varmeplanlægningen forventes ligeledes at skabe store muligheder for danske planlæggere og ingeniører, hvis kompetencer er en stor mangelvare i Tyskland.

– Vi oplever stor interesse fra Tyskland for de danske erfaringer med fjernvarme – både planlægning, regulering og ikke mindst for de konkrete teknologier, rådgivning og løsninger, som danske virksomheder tilbyder. Det dansk-tyske myndighedssamarbejde med fokus på netop fjernvarme har skabt en god og tæt dialog, som bidrager til øget udbredelse af fjernvarme i Tyskland – til glæde for klimaet, forsyningssikkerhed og stærke danske eksportører på feltet, siger Troels Ranis, direktør, DI Energi.

Skal bidrage til at indfri målsætningerne i den tyske klimalov

Varmeloven er en vigtig del af en omfattende tysk indsats på varmeområdet og er sammen med den tyske bygningsenergilov en del af en lovpakke, der skal indfri målsætningerne i den tyske klimalov fra 2021. Den samlede lovpakke forventes at reducere udledningerne fra bygningsopvarmning med omkring 45 mio. ton CO2 frem mod 2030 og bidrage til klimaneutralitet i 2045.

Som en del af indsatsen har den tyske regering, sammen med landets fjernvarme-branche, også lavet en bred fælleserklæring om at tredoble antallet af nye tilslutninger frem mod 2045. Det svarer til omkring 600.000 nytilsluttede husstande om året.

Energistyrelsen har siden 2016 arbejdet sammen med tyske myndigheder om regulering og udrulning af fjernvarme baseret på danske erfaringer på området, både på føderalt og delstatsniveau. Samarbejdet er en del af den såkaldte danske Eksportordning (EGP). Det dansk-tyske myndighedssamarbejde har bl.a. været med til at inspirere til, at delstaten Baden-Württemberg vedtog en varmeplanlov i 2020. Denne har været med til at inspirere den nye føderale lov, der dækker hele Tyskland.

Siden 2021 har Energistyrelsen haft et tæt samarbejde med det tyske ministerie for økonomi og klima, hvor bl.a. regulering af fjernvarme og varmeplanlægning har været på dagsordenen.

Fakta om den ny varmelov

– Den tyske regering har sammen med landets fjernvarmebranche lavet en bred fælleserklæring om at tredoble antallet af nye fjernvarmetilslutninger frem mod 2045, hvilket svarer til omkring 600.000 nytilsluttede husstande om året.
– Den nye varmelov opstiller mål for andelen af vedvarende energi og overskudsvarme i den tyske fjernvarme, der nu skal være fuldt klimaneutral i 2045 med delmål i 2030 og 2040. Samtidig indføres der krav om, at nye fjernvarmenet fra 1. januar 2024 skal etableres med mindst 65 pct. vedvarende energi.
– Loven er tæt koblet til den nye bygningsenergilov, der ligeledes stiller krav til vedvarende energi i tyske bygninger.