Det skal være lettere at komme ind til Kolding, men til gengæld skal biltrafikken i midtbyen reduceres. Det er noget af indholdet i en ny mobilitetsplan, som udvalget for Økonomi og Strategi i Kolding Kommune nikkede til mandag 20. marts

Trafikken skal være mere bæredygtig, og så skal den glide lettere. Det er essensen af en ny mobilitetsplan, som Kolding Kommune er på vej til at vedtage. Planen blev godkendt på Økonomi og Strategi 20. marts og skal i byrådet 28. marts.

– Vi håber, at vi med mobilitetsplanen kan understøtte en levende og attraktiv midtby bl.a. ved at skabe trygge og sikre forbindelser for cyklister og fodgængere og ved at reducere biltrafikken i midtbyen. Det skal gerne være, så de besøgende får lyst til at opholde sig i byen i længere tid, fordi der er rart at være. Men samtidig vil vi også gøre det nemmere at komme ind til midtbyen via indfaldsvejene til Kolding, pointerer borgmester Knud Erik Langhoff.

Et andet emne i mobilitetsplanen er parkering. Det er meningen, at det skal være effektivt og let at stille sin bil. Derfor indeholder mobilitetsplanen også en parkeringsstrategi, hvor der lægges op til en mere bæredygtig udnyttelse af offentlige og private p-pladser ved i højere grad at være fælles om dem. Den nuværende belægningsgrad på en hverdag, er omkring 60%. Det tal skal højere op.

Planen skal også bidrage til Koldings ambitioner om at levere et lavere CO2-aftryk med en grønnere trafik, hvor flere benytter den kollektive trafik, og hvor flere kører sammen i bil eller cykler og går.

– Vi skal jo alle sammen være med til at bidrage til den grønne omstilling, der hvor vi kan gøre det. Derfor lægger planen også op til at inspirere os til at lade bilen stå og tage cyklen eller den kollektive trafik, når det er en mulighed. Det kræver en ændret adfærd hos os alle sammen, og mobilitetsplanen handler især om at gøre det lettere at ændre adfærd, forklarer borgmester Knud Erik Langhoff.

Helt konkret lægger planen op til, at andelen af ture på cykel næsten skal tredobles, andelen af ture i kollektiv trafik skal fordobles, mens andelen af ture, hvor føreren kører alene i en bil, skal reduceres fra 52% til 34% i 2030.

FAKTA – Mobilitetsplanen bliver udrullet i tre faser

I fase 1 er der fokus på at give de bedste vilkår for grønne transportformer særligt i Kolding bymidte og samtidig sikre god fremkommelighed på overordnede trafikveje.

I fase 2 handler det om at udbygge overordnede stier og trafikveje i Kolding by og at gøre det muligt at flytte bilisterne over på cykel og at få bilerne ud på de overordnede trafikveje.

I fase 3 er der fokus på at lave endnu bedre fremkommelighed for grønne transportformer samtidig med, at kapaciteten for bilerne på udvalgte veje neddrosles.