HF og VUC i Fredericia tilbyder nu en ny uddannelse kaldet HF3, skræddersyet til elever med psykiske udfordringer, som har brug for mere støtte og struktur for at gennemføre deres uddannelse.

Udvidelsen er en del af skolens fortsatte bestræbelser på at imødekomme behovene hos flere elever og kunne omfavne flere forskelligheder.

– Skolen ser flere og flere elever i almindelige klasser, som har noget de kæmper med, på den ene eller anden måde. Det kan være helt konkrete diagnoser, det kan også være noget mere udefineret, i form af eksempelvis angst. Der manglede et tilbud til de her unge, som gerne ville en ungdomsuddannelse, men samtidig har det svært. De har brug for, at der bliver taget et ekstra hensyn hist og her, men vil gerne ende med samme resultat som alle andre. HF3 rummer alt det samme som den 2-årige uddannelse, man har bare længere tid til at komme igennem den, fortæller Kirstine Sofie Bay Sigaard Gammelgaard, Rektor på HF og VUC Fredericia.

Kirstine Sofie Bay Sigaard Gammelgaard, Rektor på HF og VUC Fredericia. Foto: AVISEN

HF3-uddannelsen, der planlægges over tre år i stedet for to, giver eleverne ekstra tid til at lære samtidig med at de bliver støttet af klassementorer, der kan hjælpe dem med eventuelle problemer. Undervisningen er bygget op omkring en bestemt struktur og et mål for hver time, lærerne tilgodeser elevernes individuelle behov, samtidighed med at eleverne får hjælp til at planlægge deres dag og hjemmearbejde.

– Man vil opleve, at der ganske enkelt er færre ugentlige lektioner på HF3 end på den ordinære HF, eksempelvis er den matematiske undervisning spredt over to år på HF3, hvor den kun strækker siger over ét år på en almindelig HF. Ansøgning foregår dog helt som de andre uddannelser på optagelse.dk, her kan man så fortælle om, hvorfor det er HF3 man gerne vil gå på, de enkelte ansøgere vurderes også enkeltvis så det forsikres, at eleverne får det rigtige tilbud, som passer dem, uddyber Kirstine.

HF og VUC Fredericia. Foto: AVISEN

På HF og VUC ser man frem til at kunne tilbyde HF3-udannelsen til elever, der har potentiale til at gennemføre en HF-uddannelse, men som tidligere har haft begrænsninger på grund af psykiske udfordringer.

– Udover, at der er en mentor til stede i timen, som kan springe til, hvis der er noget eleven ikke forstår eller har brug for, tilknyttes der også en overordnet mentor til den enkelte elev. Denne bidrager med struktur og planlægning, men lige så meget den faglige-sociale udvikling, som især er en del af det at uddanne sig. Helt enkelt, en der taler med eleven om deres dag, om deres hjemmearbejde, om de føler de kan komme i mål med det, ellers lægges der en strategi for at det kan lade sig gøre på anden vis, forklarer Kirstine Gammelgaard.

HF3-uddannelsen er en stor sejr for eleverne, som nu kan få hjælp til at gennemføre deres uddannelse og på sigt forfølge deres drømme om eksempelvis en videregående uddannelse. Erfaringer fra andre skoler viser, at HF3 virkelig gør en forskel for de unge, som via mentorordninger og en mere overskuelig fordeling af undervisningen, gør hverdagen med psykiske udfordringer på en ungdomsuddannelse mere holdbar.

HF og VUC Fredericia. Foto: AVISEN