Den nye friluftspavillon skal ligge i Vifdam-parken i Kolding midtby.

Børn og unge tilbringer langt mindre tid i naturen end tidligere generationer. Det gør sig i særlig høj grad gældende for børn i byerne. Derfor vil Kolding Kommune opføre en såkaldt friluftspavillon, der skal fungere som et mødested for børn og unge i den bynære natur.

Den nye friluftspavillon skal placeres i Vifdam-parken i Kolding midtby og er en del af et projekt, som Friluftsrådet og Danmarks Idrætsforbund med støtte fra Nordea-fonden står bag. Kolding er sammen med fire andre byer udpeget som fyrtårnskommune for friluftspavilloner, der skal inspirere andre kommuner.

– Undersøgelser peger på, at ophold i naturen har en stor positiv betydning for børn og unges trivsel og med den nye friluftspavillon i Vifdam får vi nogle helt nye muligheder for at kunne tilbyde nogle gode rammer for at kunne mødes i naturen. Derfor er vi også meget glade for at blive udpeget som fyrtårnskommune og blive en del af projektet, hvor vi får god sparring fra Friluftsrådet og Danmarks Idrætsforbund til at skabe muligheder for aktive børn- og unge-fællesskaber i naturen, siger formand for udvalget Plan og Teknik Jakob Ville.

Der er startskud til projektet den 8. februar, når repræsentanter fra Kommunen mødes med Danmarks Idrætsforbund i Kolding og forventningen er, at der står en færdig friluftspavillon i 2025.
I alt er der 1,6 mio. kr. til at udvikle og bygge friluftspavillonen. Halvdelen af finansieringen kommer fra fondsmidler, mens Kolding Kommune bidrager med den anden halvdel.

Brugerne skal inddrages
I løbet af foråret skal en bred vifte af de kommende brugergrupper inddrages i en idéfase. Der vil derfor blive sendt invitationer ud til blandt andet Ålykkeskolen, Midtbyens Børnehus, Låsbyhøj, Nicolai for Børn og Latinerkvarteret.

– Som et af de første skridt i projektet vil vi involvere en bred skare af potentielle brugere og bede dem om forslag og input til, hvad der skal til for, at friluftspavillonen kan give den størst mulige værdi til området. Det er helt afgørende, at vi får den bedst mulige pulje af idéer vi kan gå videre med og derfor håber jeg, at der er mange, der takker ja til at bidrage, siger Jakob Ville.

Det er samtidig også planen, at friluftspavillonen skal tænkes sammen med et kommende klimatilpasningsprojekt i Vifdam og et kommende byudviklingsprojekt i Låsbygade, og i den forbindelse skal pavillonen også fungere som en formidlingsstation for disse projekter.

Friluftspavillonens endelige placering i Vifdam-parken sker i samarbejde med borgerne i området og BlueKolding.

Om de nye friluftspavilloner i fem fyrtårnsbyer
Kolding, Høje Taastrup, Aalborg, Roskilde og Holbæk er udvalgt som fyrtårnskommuner af Friluftsrådet og DIF til kommende friluftspavilloner. Nordea-fonden støtter indsatsen, der skal få flere børn i byerne ud i naturen både i institutionerne, i skolerne og i fritiden.