Trekantområdets PtX-samarbejde, TEA, blev etableret i 2021, med Christian Motzfeldt som bestyrelsesformand i den vigtige etableringsfase. Trekantområdet er et af landets vigtigste knudepunkter for grønne energiinfrastrukturer, og Anders Frandsen, Direktør for Dansk Skovforening, skal nu føre samarbejdet videre mod flere klimamilepæle.

– Vi skal være ambitiøse for at lykkes med den grønne omstilling, og det kræver samarbejde og fælles fodslag mellem teknologi- og energispecialister, kommuner, myndigheder, uddannelser og rådgivere. Trekantområdet er en af Danmarks vigtigste, strategiske regioner i et nyt grønt energisystem, dels fordi der i forvejen er fordelagtige infrastrukturer og storskala nøgleaktører med de nødvendige kompetencer til at etablere PtX værdikæder, men i lige så høj grad fordi der i forvejen er historisk velvillighed til samarbejde på tværs af virksomheder og kommunegrænser, siger Christian Motzfeldt, forperson for blandt andet Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Better Energy og nu afgående formand for TEA.

Siden etableringen i april 2021 er partnerkredsen steget fra 17 til 33 virksomheder, offentlige partnere og uddannelsesinstitutioner. Brintproduktion i HySynergy-samarbejdet mellem Everfuel, Crossbridge Energy og TVIS er gået ind i en ny og mere fremskreden fase. VE-produktionen og energiparker på tværs af kommunegrænser opstår i øget hast. Modning af projekter og markedet for brint. Fokus på brint- og kulstofinfrastruktur i de nationale strategier er nogle af brikkerne under udvikling i et nyt PtX-økosystem, der kan kickstarte markedet for forskellige PtX-produkter.

– Det er nødvendigt med tætte klyngesamarbejder for at opnå nationale klimaforpligtelser. Både kommuner og virksomheder har sat handling bag ordene i Trekantområdet, og det kan vi være stolte af, fordi vi kan vise Power to X i praksis. Det har været en fornøjelse at være en del af, nu hvor fundamentet er lagt, og der skal skaleres op på produktionen af grønne brændstoffer på den helt store klinge, siger Christian Motzfeldt.

God kemi skaber fremdrift

TEA arbejder for at udvikle storskala Power to X-anlæg i Trekantområdet, højne kendskabet til Power to X på tværs af organisationer og at skabe regional udvikling med udgangspunkt i Power to X-teknologierne, som omstiller især de tunge transportbrancher til grønne drivmidler. Det kræver grønne råstoffer – i enormt store mængder – som kan matche og udkonkurrere de fossile.

– Forståelsen af Power to X vokser hastigt i disse år i både det danske og internationale energilandskab. Hvis vi skal håndtere vores generations globale udfordringer, så er vi nødt til at optimere brugen af ressourcer. Det gælder både i forhold til vedvarende energi og i forhold til udnyttelse af fornybare og ressourcer, og det kræver tætte sammenhænge mellem ressourcestrømme med ansvarlig udnyttelse af energi og råstoffer. Ikke mindst vand, strøm, varme og kulstoffet fra land- og skovbruget, som man bruger til flydende brændstoffer, men også plast, tekstil, kemikalier og mange hverdagsprodukter, siger Anders Frandsen, ny bestyrelsesformand for TEA.

– Diskussionen om prioritering af det grønne kulstof har stor betydning for den fremtidige PtX-aktivitet i Trekantområdet såvel som i resten af landet og internationalt. Derfor bliver udfordringerne med at producere de mere komplekse kulstofholdige PtX-produkter, som samfundet er dybt afhængige af, et prioriteret fokusområde, som Trekantområdet har særligt fordelagtige forudsætninger for at indfri. I det lys giver det faglige virkefelt for TEAs nye formand særligt god mening. – Vi kommer til at opleve en omstilling til en bioøkonomi, hvor ikke-fornybare ressourcer erstattes af restprodukter fra land- og skovbruget, der bliver til vigtige råstoffer til de tunge transportbrancher. Det kræver, at vi får grøn omstilling og erhvervsudvikling til at gå op i en højere enhed. Det er i samspillet mellem vores partnere, offentlige som private, at TEA for alvor kommer til sin ret og kan gøre en forskel. Den opgave ser jeg meget frem til at bidrage til, siger Anders Frandsen.

Triangle Energy Alliance har fået ny bestyrelse ved generalforsamlingen 9. april ved EUC Lillebælt i Fredericia, hvor Anders Frandsen blev valgt som bestyrelsesformand efter Christian Motzfeldt. Bestyrelsen har også fået ny sammensætning, som nu består af:

 • Anders Frandsen, Bestyrelsesformand, Direktør for Dansk Skovforening
 • Knud Erik Langhoff, Næstformand, Borgmester i Kolding Kommune
 • Steen Wrist, Borgmester i Fredericia Kommune
 • Jens Ejner Christensen, Borgmester i Vejle Kommune
 • Frank Schmidt-Hansen, Borgmester, Vejen Kommune
 • Jacob Krogsgaard, CEO, Everfuel
 • Ole Thomsen, Senior Vice President og Head of Bioenergy, Ørsted
 • Finn Schousboe, CEO, Crossbridge Energy Fredericia
 • Christoffer Berg Lassen, CCO, Bunker Holding
 • Jørgen Nielsen, Direktør, TVIS, (1. suppleant)
 • Tina Bergholt Pedersen, CTO, Airco Process Technology (2. suppleant)