Inden længe er eksamenerne i fuld gang på landets ungdomsuddannelser, og for mange unge kan det føles som et stort pres. Region Syddanmark lancerer nu en ny ro-app, der giver gode råd og konkrete øvelser til unge med det formål at hjælpe dem til at finde ro i hverdagen og forebygge langvarig stress.

Svedige håndflader og voldsom hjertebanken – eksamenstiden kan være en prøvelse at komme igennem for de mange unge på landets ungdomsuddannelser.

Men der er hjælp på vej. Region Syddanmark har udviklet en ny gratis ro-app, hvor unge i alderen 15-20 år kan få konkrete øvelser og gode råd om blandt andet åndedræt, studieteknik, stress, søvn, venskaber og bekymringer. Der er også små videoer med unge, der fortæller, hvordan de håndterer stress og pres under uddannelsen.

Baggrunden for udviklingen af appen er blandt andet, at landsdækkende undersøgelser viser, at den mentale trivsel blandt unge er nedadgående, og at cirka hver femte ung i alderen 16-24 år scorer lavt på den mentale helbredsskala og ofte føler sig nervøs eller stresset.

App giver redskaber til at opnå mere ro

Ro-appen er gratis og kræver ikke brugeroprettelse, og den primære målgruppe for appen er unge på ungdomsuddannelserne. Appen ligger dog frit tilgængeligt for unge i hele landet og kan også bruges af elever i for eksempel grundskolen og på videregående uddannelser.

Formålet med appen er at nedbringe stress og pres hos unge og dermed forebygge, at de udvikler langvarig stress.

Formand for regionens psykiatri- og socialudvalg Mette Bossen Linnet (V) glæder sig over, at appen nu er blevet tilgængelig.

– Vi har en kæmpe opgave i at få vendt den negative udvikling i de unges mentale trivsel – både i regionen, i kommunerne og på de mange ungdomsuddannelser. Hvis ikke vi får hjulpet de unge, risikerer vi, at de udvikler langvarig stress og bliver alvorligt syge. Vores nye regionale app er et rigtig godt digitalt værktøj, som taler de unges sprog, og som er testet på en lang række unge. Jeg er sikker på, at den vil kunne hjælpe mange unge, som er presset i deres hverdag, hvad enten det er på grund af eksamener eller helt generelt.  

En gennemført ungdomsuddannelse er en god start på livet

Appen er udviklet af Mindhelper.dk, der er en del af Psykiatrisygehusets Center for Digital Psykiatri. Arbejdet med at udvikle, implementere og evaluere appen er støttet med 2,3 mio. kr. fra en pulje, som er afsat til at understøtte målene i den regionale udviklingsstrategi ”Sammen om fremtidens Syddanmark” i perioden 2024-2027.  

Formand for Udvalget for Regional Udvikling Michael Nielsen (K) ser store perspektiver i den nye app:

–  Det er vigtigt, at de unge trives og lærer at håndtere de mentale udfordringer, der kan være forbundet med at være ung og gå på en ungdomsuddannelse. For en godt gennemført ungdomsuddannelse er også en god start på det videre liv. Derfor ser vi store perspektiver i den nye ro-app, som er én ud af flere gode initiativer, vi har sat i søen for at forbedre de unges trivsel, og vi glæder os til at se, hvordan de unge tager imod appen.

Psykiatrisygehusets Center for Digital Psykiatri indsamler løbende data, der viser, hvorvidt de unge oplever appen som nyttig eller ej. På sigt ønsker centret at gennemføre en ekstern evaluering af appen.

App er ét ud af flere trivselsinitiativer

Region Syddanmark har et stort fokus på at øge unges mentale trivsel, og app’en er ét ud af flere initiativer.

I en fælles sundhedsaftale har regionen og de 22 syddanske kommuner blandt andet givet hinanden håndslag på, at de vil samarbejde om forebyggelse og tidlig opsporing af mental mistrivsel og sætte aktiviteter og fællesskaber i søen, som fremmer den mentale sundhed.

En af de helt store indsatser er ”ABC for mental sundhed på ungdomsuddannelser”, hvor regionen arbejder med at udbrede ABC-metoden på ungdomsuddannelserne. ABC går i alt sin enkelthed ud på, at man får det godt mentalt, hvis man gør noget aktivt (Act), gør noget sammen med andre (Belong), og gør noget meningsfuldt (Commit).

Derudover har PsykInfo en række tilbud til grundskoler og ungdomsuddannelser, hvor de klæder de medarbejdere på, der skal arbejde med unges trivsel. Endelig er der hjemmesiden Mindhelper.dk, hvor unge kan få viden og gode råd om mental trivsel.

Også den regionale udviklingsstrategi ”Sammen om fremtidens Syddanmark” sætter fokus på et sundt Syddanmark i trivsel. På tværs af blandt andet uddannelse, kultur og sundhedsinnovation udvikler regionen nye trivselsinitiativer- og værktøjer som for eksempel spillet Fif (Fællesskab i fokus). Derudover støtter regionen udviklingsprojekter på blandt andet ungdomsuddannelser og kulturinstitutioner med fokus på trivsel og inkluderende fællesskaber.

Læs mere om regionens indsatser for at fremme de unges trivsel på regionens hjemmeside: Unges trivsel og sundhed på ungdomsuddannelser og FGU i Region Syddanmark