I den seneste økonomiske opdatering fra Danmarks Statistik fremgår det, at forbrugerprisindekset i december 2023 oplevede en stigning på 0,7 procent i forhold til samme måned året før. Dette markerer en marginal stigning fra november, hvor inflationen var 0,6 procent. Denne lette opadgående tendens i inflationen tilskrives primært prisudsving inden for elektricitet og brændstof.

Interessant nok er der en bemærkelsesværdig forskel, når det kommer til varer og tjenester. Mens prisen på varer i gennemsnit faldt med 2,7 procent over det forgangne år, hovedsageligt på grund af nedsatte priser på elektricitet, oplevede tjenester en gennemsnitlig prisstigning på 4,2 procent, primært ansporet af højere huslejer samt omkostninger ved restaurant- og cafebesøg.

Et nøgleelement i denne statistiske rapport er kerneinflationen, som ekskluderer volatile elementer såsom energi og ikke-forarbejdede fødevarer. December måned vidnede om et fald i kerneinflationen til 2,6 procent fra 3,0 procent i november, drevet nedad af prisændringer på specifikke varer som radio/TV-udstyr og nye biler.

Den største indflydelse på det samlede forbrugerprisindeks i denne periode kom fra boligbenyttelse, elektricitet og opvarmning, som isoleret set bidrog med et negativt tryk på 0,9 procentpoint af den årlige stigning. Dette skyldes primært lavere priser på elektricitet og gas.

Yderligere detaljer afslører, at fødevarer, brændstof og charterrejser var primære drivkræfter bag det samlede indeks’ fald fra november til december, mens møbler og boligudstyr, restaurant- og cafebesøg samt elektricitet bidrog positivt.

Internationalt set skilte Danmark sig ud med en af de laveste EU-harmoniserede inflationsrater i november, kun overgået af Belgien og Italien. Denne EU-harmoniserede tilgang til måling af inflation sikrer sammenlignelighed på tværs af medlemslandene og udelader udgifter til ejerboliger fra beregningen.