Klokken 15:00 starter regionsrådsmødet i Region Syddanmark, og på dagsordenen er der flere sager fra Middelfart Kommune.