Arbejdet på klimasikringsprojektet med pumpe-sluse anlæg ved udløbet af Kolding Å går i gang mere end et halvt år før forventet. En af årsagerne er et fantastisk samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Et af de største klimatilpasningsprojekter i Kolding Kommune er netop nu ved at blive realiseret. Arbejdet med det pumpe-sluse anlæg der skal bidrage til at reducere risikoen for oversvømmelser fra Kolding Å skulle være påbegyndt i november, men det arbejde kan altså starte et halvt år tidligere end forventet. Projektet er et samarbejde mellem Kolding Kommune og Blue Kolding, sidstnævnte kommer også til at varetage driften af anlægget.

– Vores samarbejde med de eksterne rådgivere og entreprenører – COWI og JORTON – har været uden sidestykke. De kommer med nogle unikke erfaringer og næsten voldsom ekspertise på det her område, noget de blandt andet har med i bagagen fra et lignende projekt i Aabenraa. Fremrykningen af igangsætningen betyderikke, at vi kan afkorte anlægsperioden, men at det giver større sikkerhed for at den stramme tidsplan med færdiggørelse i november 2025 holder stik, fortæller formand for Natur, Miljø og Klima udvalget i Kolding Kommune, Jørn Chemnitz.

Arbejdet med anlægget er så småt startet op, og nogle af dagene i løbet af uge 14 og 15 vil naboerne i området kunne høre, at der blive banket pæle i jorden. Men bortset fra en smule støj, er det ellers begrænset med gener fra byggeriet af det nye pumpe-sluse anlæg fortæller projektleder Lars Guldager fra Kolding Kommune:

– JORTON er ved at etablere et byggeområde ude på havnearealet, så der bliver ikke de store gener for eventuelle naboer i forbindelse med byggeriet. Der er forskellige faser i løbet af det kommende halvandet år, men set i lyset af, hvor stort et projektet er, og hvor stor betydning det får i forhold til den klimatilpasningsplan politikerne har vedtaget, så er det yderst begrænset hvad borger og naboer vil opleve af gener i anlægsfasen.

Formålet med anlægget er som nævnt, at minimere risikoen for oversvømmelser. Der er primært to oversvømmelses-scenarier som pumpe-sluse anlægget skal afhjælpe. Anlægget skal nemlig både sættes i drift, når der er skybrud, eller langvarig nedbør der fylder åen op med vand, eller ved høj længerevarende vandstand ude i Kolding Fjord.

Fakta:

  • 4 pumper der kan pumpe 20 m3 vand væk pr. sekund.
  • 2 sæt sidehængte sluseporte – 4 x 10 meter for hver sæt.
  • Spuns og pæle der skal rammes ned i 25 meters dybde.
  • Cirka 500 pæle i alt.
  • 350 meter spunsvæg.