Kolding Kommunes byrådsmøde den 25. april 2023 bragte gode nyheder for kommunens økonomi, da årsregnskabet for 2022 blev præsenteret og godkendt. Borgmester Knud Erik Langhoff (C) udtrykte tilfredshed med, at alle økonomiske mål blev opfyldt på trods af de udfordringer, som corona, krig og inflation har medført.

Kommunen kan fremvise et pænt overskud på driften for 2022, hvor næsten alle politikområder har haft et overskud. I alt beløber overskuddet sig til 130 millioner kroner, som overføres til 2023. Borgmesteren forklarer, at overskuddet blandt andet skyldes, at udvalgene og de decentrale enheder har udvist tilbageholdenhed for at kunne håndtere uforudsete udgifter.

Kolding Kommunes økonomi er fortsat robust, og der har været færre overførsler til personer, såsom kontanthjælp, dagpenge og førtidspension. Langhoff roser udvalgenes arbejde for at overholde budgetterne og påpeger, at den vigtigste årsag til den positive økonomi er kommunens evne til at holde budgetterne.

– Jeg glæder mig over, at vi kan fremlægge regnskabet for 2022, hvor alle vores økonomiske mål er overholdt. Det er sket på trods af de velkendte udfordringer, som corona, krig og inflation har medført. Budgettet er endda realiseret med et pænt overskud på driften, fortæller borgmesteren.

Selvom 2022, ligesom 2021, var et år, hvor ikke alle planlagte anlægsprojekter blev realiseret, forsikrer borgmesteren, at de projekter, der ikke blev realiseret i 2022, vil blive realiseret i 2023.

Ved udgangen af 2022 havde Kolding Kommune en kassebeholdning på 950 millioner kroner, cirka 200 millioner mere end budgetlagt. Likviditeten forventes dog at falde i løbet af året, da der skal realiseres flere anlægsprojekter, og budgettet for 2023 indeholder flere udgifter.

Borgmester Knud Erik Langhoff konkluderer, at alle har leveret en god service i 2022, og at man kan være tilfreds med de gode resultater.

– Jeg synes, at vi alle har leveret en god service i 2022, og vi kan godt være tilfredse med de gode resultater, slutter borgmester Knud Erik Langhoff.