Kolding Kommune har i den seneste tid evalueret deres samarbejde inden for Trekantområdet Danmark. Kommunen har opdaget, at der er en del overlap i ydelser modtaget gennem Trekantområdet, Business Kolding og Erhvervshus Syd. Dette har ledt til en række budgetnoter og overvejelser om, hvordan man bedst udnytter ressourcerne og samarbejdet.

Kommunen ser fortsat værdi i samarbejdet om branding og fælles henvendelser til regeringen, men mener, at der er behov for en tilpasning, så samarbejdet passer bedre til de forskellige kommuners behov. Et af de områder, der foreslås ændret, er samarbejdet omkring sport og kultur. Kolding Kommune mener, at de kan finde kommuner, der passer bedre til deres behov i disse områder, end de nuværende samarbejdspartnere i Trekantområdet.

Borgmester i Kolding, Knud Erik Langhoff (C). Foto: AVISEN

Borgmesterens anbefaling er at slanke samarbejdet og fremover kun samarbejde om opgaver, der omfattes af den fælles kerne af opgaver. Dette betyder, at sport event fravælges fra 2024, hvilket giver en besparelse på kontingentet på knap 0,3 mio. kr. og sammen med en generel besparelse beløber det sig i alt til godt 0,5 mio. kr. i besparelse i 2024.

– Kolding har ved sidste budgetnøde lavet nogen budgetnoter, og en af dem indeholder, at vi skal finde ud af, om vi betaler for flere ydelser på samme tid. Nogle af de ting vi får gennem Trekantområdet, får vi også i Business Kolding eller Erhvervshus Syd. Vi skal kigge på, hvad vi egentlig har brug for. Vi har brug for branding og at kunne være samlet, når vi henvender os på borgen, men med kultur tror vi godt, vi kunne finde nogle kommuner, der måske passer os bedre end lige de 7 her. Nogle gange får vi henvendelser til sport og kultur fra forskellige aktører, som måske ikke henvender sig til Trekantområdet. Så derfor vil vi gerne prøve at tage den del selv og se, om det ikke kan lykkes, oplyser borgmester i Kolding Kommune, Knud Erik Langhoff.

Kultursamarbejdet foreslås også fravalgt. På grund af en eksisterende 4-årig kulturaftale med Kulturministeriet, lægges der først op til, at Kolding Kommune udtræder af kultursamarbejdet pr. 1. januar 2025. Dette giver samlet set en besparelse på godt 1,3 mio. kr. fra 2025.

Besparelserne kan anvendes til at realisere omstillingsmålet for 2024-2027, mens et eventuelt overskud kan reserveres i en pulje til senere disponering under erhvervspolitik.