Kolding var en af de første kommuner, der tog et strategisk valg om at nedbringe sit energiforbrug. Og det har gjort en forskel. Siden starten i 1998 er omkostningerne til el, vand og varme reduceret med 35%, og CO2-udledningen er nedbragt med hele 82%

Blikket har været stift rettet mod elmålerne hos Kolding Kommune i mere end 25 år.

For 29 år siden tilsluttede Kolding Kommune sig Aalborg Charteret, som medførte, at Kolding Kommune vedtog Energihandleplanen i 1997. Den er senere opdateret to gange. I al den tid har Kolding Kommune arbejdet på at nedbringe forbruget af el, vand og varme i de kommunale bygninger.

Og nu, hvor der er gået 25 år med Energihandleplan I, II og III, kan en milepæl sættes og regnebrættet gøres op. Kolding Kommune har reduceret energiforbruget med samlet set 35% pr. m2 og har derudover nedbragt CO2-udledningen med 82% pr m2.

– Det er et rigtig flot resultat, men vi er ikke i mål. Vi arbejder ud fra byrådets bæredygtighedsstrategi. Ifølge den skal kommunens bygningsmasse være 100% CO2-neutral i 2030, og der er et stykke vej endnu. Så selvom Energihandleplanen har eksisteret i 25 år, er den stadig højaktuel. Og vi har jo alle i hele samfundet øget vores fokus på energiforbrug både privat og på arbejdspladsen på grund af energikrisen. Derfor er det også dejligt at konstatere, at kommunens forbrug af energi i 2022 er faldet ekstra meget. Det viser, hvor meget det betyder, når alle gør en indsats for at spare på energien, påpeger borgmester Knud Erik Langhoff.

I løbet af de 25 år med energihandleplan har Kolding Kommune samlet investeret 97 mio. kroner i energiforbedringer. Det har resulteret i akkumulerede besparelser for 24,5 mio. kroner og en CO2-reduktion på 18.000 tons.

Ud med gamle køleskabe og glødepærer
I anledning af 25-året har Kolding Kommunes By- og Udviklingsforvaltning udarbejdet en jubilæumsredegørelse, der bl.a. indeholder et historisk overblik over energitallene.

Noget af det første, man gjorde, var at udskifte gamle køleskabe, glødepærer og 1-skyls-toiletter. Og allerede dengang blev der også sat fokus på at optimere styringen af de tekniske installationer i de kommunale bygninger både for at spare energi og skabe et bedre indeklima.

– Fra Energihandleplanen blev godkendt i byrådet i 1997, er udviklingen gået fra, at man anvendte manuel aflæsning, som skulle sendes ind til forvaltningen, til at vi i dag bruger kunstig intelligens på fuldautomatiske målere til vores energistyring. Det er en vild udvikling, der har været over årene, og det er helt nødvendigt, at Kolding Kommune er med på vognen og bliver ved med at holde fokus på energistyringen. Vi er kommunens største virksomhed målt på ansatte, så vi spiller en betydelig rolle i at få nedbragt hele kommunens CO2-aftryk, pointerer Jørn Chemnitz.

Ændret adfærd hjælper
Jubilæumsredegørelsen blev lagt frem for udvalget Økonomi og Strategi på seneste møde, og sammen med den blev politikerne også præsenteret for den årlige energiredegørelse – altså den for 2022.

Forbruget faldt markant i 2020-21 primært på grund af corona-nedlukninger. Og opgørelsen for 2022 viser, at der er blevet sparet meget på energien, efter at alle er tilbage på jobbet. Årsagen skal findes i det fælles fokus på høje energipriser og usikkerheden omkring energiforsyningen.

Der er nemlig et historisk fald i varmeforbruget, efter at regeringen anbefalede offentlige arbejdspladser at skrue ned til 19 grader. Derudover er elforbruget i de administrative bygninger fra 2021 til 2022 faldet med hele 18,6%.

– Medarbejderne har været gode til at spare. Det er ret imponerende. Og vi vil fortsat fokusere på at minimere energiforbruget. Når vi bruger mindre energi, sparer vi både CO2 og på kommunens udgifter. Og det er jo en gevinst for os alle, konstaterer borgmester Knud Erik Langhoff.

Målene er sat frem til 2025
Den aktuelle Energihandleplan III sætter mål på, hvor meget kommunens energiforbrug skal reduceres i 2025 set i forhold til 2015.

El: Målet for 2025 er en reduktion på 17%
Vand: Målet for 2025 er en reduktion på 20%
Varme: Målet for 2025 er en reduktion på 10%
Den aktuelle opgørelse for 2022 viser, at der endnu er et stykke vej til 2025-målene, hvad angår el og vand, mens målet for varme næsten er nået.

El: Resultatet for 2022 er en opnået besparelse på 10%
Vand: Resultatet for 2022 er en opnået besparelse på 11%
Varme: Resultatet for 2022 er en opnået besparelse på 9,8%