Kolding IF har præsenteret planer om et nyt, moderne fodboldstadion, der skal finansieres delvist gennem kommunal støtte og erhvervsfolk. Stadionet vil kunne rumme 10.000 tilskuere fordelt på stå- og siddepladser, samt store loungeområder med plads til at bespise 800-900 gæster.

Forligspartierne i Kolding Byråd ønsker at støtte opdateringen af Kolding Stadion med op til 33,5 millioner kroner. Derfor er der nedsat en styregruppe, der ledes af formanden for Sundhed og Fritid og inkluderer en repræsentant fra hvert af forligspartierne. Styregruppen skal inden for det afsatte beløb på 1,0 mio. kr. udarbejde et revideret projektoplæg, der, ud over det af KIF skitserede projekt, indeholder en klar opdeling af projektets kommercielle og kommunale del.

Under tirsdagens byrådsmøde i Kolding blev punktet om udarbejdelse af projektanlæg diskuteret.

– Dette er en udmøntning af budgettet. På Sundhed og Fritid har sagen været behandlet, hvor DF havde et særstemmepunkt. De mener ikke, at det er nødvendigt med en million kroner og en omfattende indsats. DF er også uenig i, at det skal foregå i en lukket styregruppe fremfor i Sundheds- og Fritidsudvalget, sagde borgmester Knud Erik Langhoff og spurgte til Dansk Folkeparti om, de ville stemme nej, hvilket de nikkede ja til. Resten af byrådet stemte dog for forslaget.

Med byrådets støtte kan Kolding IF nu se frem til et nyt og moderne fodboldstadion, der forhåbentlig vil tiltrække mange tilskuere og give et løft til både klubben og lokalområdet.