Venstres Jakob Ville fra Venstre mener, at Kolding er det bedste sted at placere nye IT- og ingeniøruddannelser i Trekantområdet. Han ser frem til tilbagemeldingen fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og understreger, at Kolding allerede har de nødvendige faciliteter og et velfungerende studiemiljø.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har kortlagt behovet for STEM/IT-uddannelser i Trekantområdet og konstateret, at unge i den sydlige og vestlige del har relativt få muligheder at vælge imellem. Ville mener, at Kolding er en oplagt placering, da det vil skade andre uddannelsesbyer mindst og samtidig opfylde virksomhedernes ønsker om høj kvalitet og et attraktivt uddannelsesmiljø.

Kortlægningen viser, at studenter i Trekantområdet ofte flytter væk for at tage en IT- eller ingeniøruddannelse. Ved at placere uddannelserne i Kolding vil det være lettere at tiltrække og fastholde studerende samt imødekomme virksomhedernes behov for kvalificerede medarbejdere.

Jakob Ville fremhæver også, at Kolding er bedre placeret end konkurrerende byer som Vejle. Kolding har en central beliggenhed og god adgang til offentlig transport, hvilket er vigtigt for studerende. Han understreger, at beslutningen om placering ikke kun skal handle om, hvem der har den største check, men om, hvor det giver mest mening.

– Vi er spændte på tilbagemeldingen fra ministeriet. Når man ser på placeringen af IT- og ingeniøruddannelser, står det klart, at Kolding er det oplagte valg. Selvom vi konkurrerer med Vejle, har Kolding både plads, studiemiljø og beliggenhed for at imødekomme behovene. I modsætning til Vejle, hvor uddannelserne ville ligge uden for byen, har Kolding en central placering, hvor studerende nemt kan komme til campus med tog. Vi har både de eksisterende faciliteter og mulighed for at bygge nyt, men beslutningen skal ikke kun handle om den største check – det skal handle om, hvad der giver mest mening for studerende og virksomheder, siger Jakob Ville.

Virksomheder i Trekantområdet har også bidraget til kortlægningen og påpeget, at der er stor mangel på medarbejdere med videregående kompetencer. Deres ønske om nye uddannelser med høj kvalitet og attraktive uddannelsesmiljøer stemmer overens med Jakob Villes argumenter for at placere IT- og ingeniøruddannelserne i Kolding.

Læs også