Det er positivt, at regeringen nu sætter fælles retning for Danmarks digitale fremtid. KL byder regeringens nye digitaliseringsstrategi velkommen, men er uforstående over for, at kommunerne endnu engang ikke er tænkt med ind i landets cybersikkerhed. Samtidig efterlyser KL mulighed for hurtigere at kunne rykke på kunstig intelligens.

De kommende fire år afsætter regeringen cirka 800 millioner kroner til at understøtte den digitale udvikling inden for syv udvalgte temaer.

Sådan lyder det i en ny digitaliseringsstrategi, som regeringen har præsenteret, der bygger videre på igangværende indsatser på området og har været længe undervejs.

Peter Rahbæk Juel, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, glæder sig over, at regeringen med strategien lægger op til at udnytte mulighederne ved kunstig intelligens til en bedre og mere effektiv løsning af opgaverne både i det private og i det offentlige på en etisk ansvarlig måde.

– Vi deler regeringens ambitioner i forhold til at udnytte kunstig intelligens bedre. Og det glæder mig, at der følger midler med på dette område. Men det gør det ikke alene. Ambitionerne skal hurtigst muligt følges op med konkret handling. I KL håber vi fx på et praksisnært samarbejde mellem kommuner og stat om at udbrede løsninger, som vi ved virker. Det handler bl.a. om at tackle nogle af de store samfundsudfordringer, vi står overfor, som for eksempel, hvordan vi kan frigøre hænder til borgernær velfærd eller bidrage til den grønne omstilling, siger Peter Rahbæk Juel.

Han efterlyser konkrete initiativer i regeringens strategi. Det kan for eksempel være teknologi, der sikrer, at kommunernes telefonsamtaler automatisk generes til journalnotater. Eller chatbots der kan være med til at sikre, at danskerne hurtigere får svar på deres spørgsmål rettet mod kommunen.

– Udviklingen inden for kunstig intelligens og store sprogmodeller buldrer derudaf. Så hvis vi reelt vil forny den offentlige sektor og være et foregangsland for ansvarlig brug af kunstig intelligens, skal vi i gang. Nu, siger KL-udvalgsformanden.

Teknologiforståelse er et skridt i den rigtige retning

For at sikre en stærkere digital dannelse og digital forståelse i de kommende generationer, lægger regeringen op til at indføre teknologiforståelse som valgfag og faglighed for de ældste klasser i folkeskolen.

Det er et skridt i den rigtige retning, vurderer Peter Rahbæk Juel.

– Det er positivt, at teknologiforståelse nu endelig bliver en faglighed i folkeskolen. Det er ikke et sekund for tidligt, nu hvor kunstig intelligens og digitale teknologier udvikler sig med lynets hast. Vi havde gerne set, at teknologiforståelse ikke blot blev et valgfag for de få, men en bredt forankret faglighed i eksisterende fag og som selvstændigt fag for alle. Teknologiforståelse som faglighed er et godt første skridt – men forhåbentligt bare et første skridt, siger han.

Samfundets digitale sikkerhed styrkes ikke

Til gengæld er Peter Rahbæk Juel uforstående over for, at kommunernes cyberforsvar ikke er nævnt med ét eneste ord i den nye strategi.

– Regeringen har endnu engang undladt at tænke kommunerne med ind i Danmarks cybersikkerhed. Det er enormt skuffende, at strategien ikke sikrer den digitale sikkerhed. Alvorlige cybertrusler er blevet et grundvilkår for vores samfund, og vellykkede angreb mod den digitale infrastruktur kan få helt kolossale konsekvenser, slår Peter Rahbæk Juel fast.

Hver eneste dag er hver fjerde kommune mål for over 200 cyberangreb. Alligevel blev der heller ikke afsat midler til at forbedre kommunernes cybersikkerhed i det forsvarsforlig, der blev vedtaget lige inden sommerferien.

– Vi er danskernes indgang til de fleste ting i hverdagen, og alligevel står vi udenfor landets cyberforsvar. Desværre er der i strategien ingen øget sikkerhed i sigte for hverken kommuner eller danskere – og i sidste ende for hele vores samfund, afslutter Peter Rahbæk Juel.