Af folketingsmedlem for Liberal Alliance, Helena Artmann Andersen og Nikolaj Steffenauer, politisk leder Liberal Alliance Kolding

Kritikken af den nye incitamentsmodel for midler til børn med specielle behov i Kolding viser en markant kløft mellem byrådets hensigter og virkeligheden. Incitatmentsmodellen betyder at skolen der henviser til specialtilbud også betaler. Det skal rettelig siges at skolerne først har fået en gennemsnitlig betaling for dette.

På byrådsmødet, blev det klart, at flertallet samt Venstre, på trods af at påstå de lytter til bekymringer, reelt set ignorerer de alvorlige konsekvenser beslutningen har for børnenes fremtid. Det blev understreget, hvordan politiske beslutninger fremstår som tomme løfter, når de præsenteres uden forståelse for de protester, som mange forældre har rejst. Denne incitamentsmodel, som byrådet står bag, underminerer den støtte og de ressourcer, der er essentielle for børn med særlige behov.

Modellen prioriterer økonomiske besparelser frem for børnenes velfærd. Vi er slået af, hvor overfladiske og utilstrækkelige svarene fra byrådets side var, hvilket kun understreger en manglende villighed til reel dialog og forståelse.

Når vi taler om inklusion har det to ben, det der er bedst for barnet og for klassefællesskabet. Specialskoler er dyre, men det er endnu dyrere menneskeligt, med incitamentsmodellen, ikke at sende børn videre hvor specialskole er det rette tilbud. Folkeskolerne skal gøre sig umage for at skabe en skole hvor mange elever kan være med – men det skal ikke være dem som betaler for specialtilbud, da det vil gå ud over elever i almenskolen.

Børnene fortjener bedre end politiske floskler; de fortjener en politik, der fuldt ud anerkender deres behov og de nødvendige ressourcer.
Til de bekymrede forældre – vi hørte jer, vi så jer.