https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

Landbruget står i hjertet af dansk økonomi og miljøpolitik. Med stigende fokus på klimaforandringer, står vi over for afgørende valg, som balancerer mellem økonomisk bæredygtighed og miljøansvar. I dette indlæg vil jeg dele mine tanker om disse bekymringer og en retfærdig CO2-afgiftsstruktur inden for landbrugssektoren.

På dette kritiske tidspunkt, hvor klimaforandringer udgør en stadig større trussel mod vores globale miljø, står vi med en unik mulighed for at omforme dansk landbrug til et bæredygtigt foretagende, der kan tjene som et eksempel for resten af verden. Vi er i en situation, hvor traditionel landbrugspraksis møder det presserende behov for innovation og bæredygtighed. Denne sammenkobling af gamle traditioner og ny teknologi åbner for nye veje til at fremme en økonomisk bæredygtig og miljømæssig ansvarlig landbrugssektor. Ved at omfavne nye teknikker og grønne energikilder kan vi sikre, at vores landbrug ikke blot overlever, men blomstrer i årene, der kommer. Det er vigtigt, at vi som samfund støtter op om denne overgang, og at vores politikker afspejler en forpligtelse til at beskytte vores jord for fremtidige generationer, samtidig med at vi sikrer, at vores landmænd har de værktøjer og ressourcer, de behøver for at trives i et skiftende klima.
Liberal Alliance går ind for en høj ensartet CO2 afgift – lad mig slå det fast.

Og i Danmark, ligesom i resten af EU, udforskes højere CO2-afgifter som et middel til at bekæmpe klimaændringer. Dette har skabt usikkerhed i landbrugssektoren, en vital del af vores økonomi og samfundsstruktur. Udfordringen ligger i at indføre effektive klimatiltag, der ikke undergraver danske landbrugs konkurrenceevne, særligt i lyset af international handel.

Liberal Alliance står for frihed, mindre bureaukrati og en stærk økonomi. Vi mener, at en ensartet CO2-afgift skal implementeres på en måde, der understøtter vores landmænds evne til at være innovative og konkurrencedygtige. Vi tror på at motivere til grøn omstilling gennem incitamenter frem for straf.

I vores stræben efter en grønnere fremtid, skal vi sikre, at danske landbrug ikke bliver efterladt i stikken på grund af unfair konkurrencebetingelser. En dansk enegang i form af en ensartet CO2-afgift risikerer at udsætte dem for konkurrence fra lande, hvor miljøstandarderne er lavere, og hvor produktionen derfor er billigere. Det er essentielt, at vores politik balancerer ambitionerne om et renere miljø med behovet for at beskytte vores hjemlige landbrugssektor.

Liberal Alliance anerkender vigtigheden af at fremme innovation og konkurrenceevne inden for dansk landbrug. Vi ser en ensartet CO2-afgift som et værktøj, der, hvis det indføres korrekt, kan motivere til en mere bæredygtig praksis uden at straffe vores hårdtarbejdende landmænd. Ved at tilbyde klare incitamenter frem for at anvende straffemetoder, opmuntrer vi til en positiv tilgang til klimaudfordringerne, en tilgang, der kan bære frugt i form af bæredygtige innovationer og teknologier.

https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

Vi foreslår, at afgifterne indrettes sådan, at de belønner de landbrug, der investerer i bæredygtige og klimavenlige metoder, mens de samtidig beskytter dem mod unfair international konkurrence. Dette kunne eksempelvis, omfatte skattemæssige incitamenter, subsidier til grøn teknologi eller hjælp til omstilling til mere klimavenlige landbrugsmetoder, alt sammen finansieret af CO2 afgiften. Sådan sikrer vi, at dansk landbrug både er konkurrencedygtigt og i front med bæredygtighed, til gavn for både økonomi og miljø. Og at den afgift vi pålægger landbruget kommer tilbage til grøn omstilling i landbruget.

Til dig som forbruger vil jeg understrege vigtigheden af at beskytte vores danske landbrugsprodukter mod uretfærdig konkurrence. Det er vigtigt, at vi sammen sikrer, at de produkter, vi vælger i supermarkedet, ikke kun er gode for miljøet, men også støtter vores lokale landbrug og økonomi. Ved at støtte en retfærdig CO2-afgiftsstruktur sikrer vi, at danske landbrugsprodukter forbliver konkurrencedygtige, og at dit valg i køledisken er et valg for et stærkere og mere bæredygtigt Danmark. Vi kan stå sammen for retfærdige vilkår og et sundt, lokalt landbrug.

Derfor vil jeg som kandidat til Europa-Parlamentet arbejde for at CO2 afgiften indføres på Europæisk niveau så Danmark ikke går enegang til skade for dansk landbrug, danske forbrugere og klimaet. Ydermere skal vi gennem det indre marked sikre at de lande uden for EU der ikke indfører tilsvarende afgift pålægges en told der svarer dertil. Sådan bliver der fair konkurrence til gavn for os alle.
Hvis du ønsker at det er danske varer du får på bordet og den høje kvalitet bevares. Hvis du ikke ønsker danske arbejdspladser, skal forsvinde fra en branche hvor vi er førende i verden og allerede producerer væsentligt grønnere end andre lande. Så gør som mig – støt dansk landbrug ved at stemme Liberal Alliance.

Nikolaj Steffenauer
Kandidat til Europa-Parlamentet Liberal Alliance