Jeg vil vove påstanden at alle bilister har prøvet at holde for rødt, uden at kunne se nogen grund til det. Der
kommer ikke nogen biler fra sidevejen, der er heller ikke fodgængere eller cyklister men der er rødt!

Er du klar over at langt de fleste lyskryds er udstyret med sensor, så dette langt hen af vejen kunne undgås?

Det er en hån mod borgernes tid og miljøet, samt en massiv økonomisk byrde, at Koldings byråd ikke har
optimeret de omkring 60 lyssignaler i byen.

Ifølge rapporten “Bedre Trafiksignaler” koster ineffektive lyssignaler samfundet 4 millioner kroner per lyskryds, hvoraf over 600.000 kroner er direkte udledning af ekstra brændstof. Rapporten er fra 2012 og alligevel er der ikke sket noget.

Det er skandaløst og fuldstændig uacceptabelt, at byrådet endnu ikke har optimeret disse lyssignaler. Når
man ser på de fordele, som en effektivisering af trafiksignalering kan medføre, lige fra forbedret trafikflow til
nedbringelse af Co2 udledning.

Det er helt afgørende med korrekt indstillede signaler for trafikken I Kolding. For vi står allerede over for
udfordringer med infrastrukturen, så dette ikke kun et spørgsmål om effektivitet, men også om livskvalitet.
Det er på tide, at byrådet tager ansvar og benytter moderne og intelligente trafiksystemer, der kan reducere
ventetider og trafikpropper, og bidrage til et sundere miljø.

Den fornødne teknologi sidder allerede i de fleste lyssignaler – man har blot fravalgt en professionel tilgang.
Det er uforståeligt og dybt frustrerende, at byrådet ikke har grebet disse muligheder for at gøre livet bedre
for Koldings borgere. Vi insisterer på, at der tages handling nu – for vores fremtid og for at bringe Kolding i
front med hensyn til bæredygtig og effektiv byplanlægning med ægte visioner

Vil du noget andet med Kolding? Det vil vi i Liberal Alliance.

Carsten Andersen
Formand og kandidat til byrådet
Liberal Alliance Kolding
Brændkjærgade 76
6000 Kolding