Regeringen har indgået aftale om udmøntning af midler til fødselspakken ”En god Start på livet”. På mandagens regionsrådsmøde i Region Syddanmark kom Pernelle Jensen (V) med en orientering om, hvordan midlerne er blevet anvendt.

I foråret 2022 offentliggjorde regeringen ny aftale om udmøntning af midler til fødselspakken ”En god start på livet”. I aftalen er beskrevet en række indsatser, som regionerne får midler til at implementere:

  • Rekrutterings- og fastholdelsespakke.
  • Mere end 100 flere ansatte (årsværk) til fødeafdelingerne (behøves ikke være jordemødre).
  • Ret til to dages barselsophold eller hjemmebesøg dagen efter fødslen.

Derudover er der prioriteret midler til, at kommunerne kan styrke ammerådgivning samt til en evaluering af retten til to dages barselsophold for førstegangsfødende. I 2025 er der prioriteret 62,2 mio. kr. til implementering af rettighed til to dages barselsophold for flergangsfødende. Aftaleteksten samt udmøntningsaftalen er vedlagt i bilag 1 og 2.

Den 22. august 2022 godkendte regionsrådet, at regionens tildelte midler på i alt 21,39 mio. kr. i 2022 blev fordelt til sygehusene ud fra en fordelingsnøgle baseret på fødselstallet for 2021. Dette med henblik på, at midlerne kunne komme i anvendelse hurtigst muligt. Regionsrådet besluttede desuden, at sundhedsudvalget og regionsrådet efterfølgende orienteres om, hvordan midlerne er blevet anvendt. 

Nedenstående tabel viser fordelingen af midlerne for 2022 på sygehusniveau:

Årstal2022202320242025
 RSD andel af FL-midler pr. år21,3921,3922,2518,78
SygehusAntal/andel fødsler i 2021 
Sygehus Sønderjylland1.688/14,2 %  3,04  3,04  3,16  2,67
SydvestjyskSygehus1.817/15,2 %  3,25  3,25  3,38  2,86
Sygehus Lillebælt3.622/30,4 %  6,50  6,50  6,76  5,71
OUH4.801/40,2 %  8,60  8,60  8,94  7,55
I alt11.928/100 %21,3921,3922,2518,78

Anvendelse af Finanslovsmidlerne i 2023

Sygehusene ønsker at videreføre de allerede iværksatte indsatser i 2023 for de hertil afsatte finanslovsmidler. Der vil være fokus på fortsat robustgørelse, fastholdelse og kompetenceudvikling. Nogle af indsatserne vil man evaluere lokalt med henblik på at vurdere, om de skal videreføres. Et centralt element i 2023 er implementering af retten til to dages barselsophold på sygehuset eller hjemmebesøg efter fødslen. Sygehusene vil have et særligt fokus på at implementere indsatser, der kan robustgøre denne opgave.

Pernele Jensen.

Familierne får et valg

Noget af det Pernelle Jensen glæder sig over ved aftalen er, at det giver familierne et frit valg.

– Jeg er særlig glad for dette her initiativ, fordi det giver familierne et valg ift. hvor lang tid de ønsker at blive på sygehuset efter fødslen. Man kan vælge at tage hjem efter nogle timer og få et hjemmebesøg dagen efter, blive en overnatning og få et hjemmebesøg 48-72 timer efter fødslen eller blive de 2 dage, som man nu har ret til. Det er vigtigt, at den lille ny får en tryg og rolig start på livet og at familien kan vælge den løsning, som passer til dem og som de føler sig mest tryg ved, sagde Jensen under fremlæggelsen af sagen.

Der bliver også midler til flere ansatte, der gavner området, og der er også plads til vigtige investeringer.

– En anden del af fødselspakken er de ekstra midler til sygehusene og det denne sag mest handler om og her vil jeg gerne rose sygehuse for at få så meget ud af pengene. Der bliver ansat ekstra jordemødre, sygeplejersker og SOSU’er, som også skal aflaste jordemødrene. Men der bliver også investeret i udstyr og kompetenceudvikling, forklarede Pernelle Jensen og sluttede:

– De er alle vigtige tiltag og særligt er det glædeligt, at amning også er en del af det, fordi for mange er det sværere end man tror at komme i gang og holde ved. Der bliver dermed givet et vigtigt løft alle steder, så det er en vigtig sag, som betyder forbedringer for en hel del familier, og det synes jeg er værd at fremhæve her.   

Regionsrådet tog efterfølgende orienteringen til efterretning.