Fremtidens detailhandel står over for en række udfordringer og muligheder, som kræver en proaktiv tilgang og et tæt samarbejde mellem byens aktører. Gitte Lindbo, ny citychef i Kolding, er klar til at tage udfordringerne op og bidrage til en levende og attraktiv bymidte, hvor detailhandel, turisme og kultur spiller sammen.

– Lokalt arbejder vi meget med samarbejde om aktiviteter med byens øvrige aktører. Samtidig arbejdes der via Danske Handelsbyer intensivt for at få yderligere fokus på handelsbyerne rundt om i landet, siger Gitte Lindbo.

De levende bymidter er vigtigere end nogensinde før, grundlæggende lever bymidten og dens aktører af trafik. De sidste 20 år har digitaliseringen af samfundet ændret befolkningens vaner og handlemønstre. Det har blandt andet medført en funktionsudtømning af bymidterne, hvor mange banker samt posthuse er lukket og flere steder er dagligvarehandlen ligeledes på vej ud af bymidten, hvilket reducerer trafikken i stor grad. Samtidig er handelsbyerne under pres fra stigende urbanisering omkring de større byer.

Derfor spiller kommunerne en afgørende rolle ift. at varetage bymidtens interesser, da en levende bymidte med turisme, en driftig detailhandel og et rigt kulturliv og er forudsætningen for vækst i kommunen.

– Byens beliggenhed, størrelse og kendskab betyder, at vi er attraktive i forhold til shopping. Det er jeg ret overbevist om, at vi også vil være i fremtiden, udtaler Gitte Lindbo.

– Min fornemmelse er, at vi ikke har det hverken bedre eller dårligere i Kolding end i øvrige provinsbyer. Der skal fortsat arbejdes og samarbejdes målrettet med fokus på liv i byerne, fortsætter hun.

Gitte Lindbo er direktør City Kolding og bringer en solid erfaring med sig fra detailhandelsbranchen. Hendes ansættelse markerer et skifte mod en mere forretningspræget tilgang til arbejdet med at udvikle byens centrum.

Gitte Lindbo ser frem til at arbejde på at gøre Koldings attraktioner, butikker og spisesteder endnu mere synlige og attraktive for både borgere og besøgende. Hun og bestyrelsen er allerede i gang med at udrulle en langsigtet strategi- og handlingsplan for Cityforeningen.

Klare ambitioner om udvikling Gitte Lindbo har klare ambitioner på vegne af sin nye arbejdsgiver og har sammen med bestyrelsen udpeget flere områder for forretningsudvikling, som skal sikre foreningen vækst i såvel medlemsantal som økonomi.

– Vores medlemmer er professionelle og dedikerede virksomhedsejere, som gerne vil midtbyen. Min opgave bliver at få alle til at trække i samme retning, så vi realiserer vores vækstpotentiale. Her handler det for mig om, at vi bl.a. i højere grad investerer i de langsigtede perspektiver og i væsentlig grad rækker ud til såvel interne som eksterne aktører, der kan bidrage med både vilje, viden og økonomi, forklarer Gitte Lindbo.

Hun tilføjer: – Detailhandelen bliver fortsat mødt med udfordringer og placeres i øvrigt ofte nederst i virksomhedshierarkiet. Min ambition i den retning er at gøre op med rangordenen og få løftet detailerhvervet op på samme niveau som øvrige SMV-virksomheder.

Bestyrelsen for City Kolding leder lige nu efter en egnet kandidat til formandsposten, som i mellemtiden varetages af Søren Harresø – Harresø, som sammen med Morten Strøh – Mokka Cafe er på valg til bestyrelsen og modtager genvalg på den kommende generalforsamling. Bestyrelsens øvrige medlemmer er Thomas Aagaard, Føtex – Susanne Juul Lange, Kontrast og Bo Rønholt, Middelfart Sparekasse.

Fremtidens detailhandel og bymidte kræver innovation og tilpasning til nye forbrugsmønstre og samfundsudviklingen. Gitte Lindbo og City Kolding er klar til at tage udfordringen op og arbejde målrettet for en spændende og levende bymidte, hvor handel, kultur og turisme skaber vækst og trivsel for alle. Samarbejde mellem forskellige aktører og fokus på langsigtede strategier vil være nøglen til succes i en verden præget af konstant forandring og digitalisering.