En ny dom i sag om grov seksuel udnyttelse af en au pair viser med al tydelighed, hvorfor au pair-ordningen bør erstattes af en familiehjælperordning. ”Ordningen er komplet uværdig for au pairer,” siger sektorformand i FOA.

”Hard and ready if you want to fuck” og “Tell me if you want to feel it.”

Ledsaget af ord som disse sendte en nu 45-årig værtsfar sin 17 år yngre au pair både penis-billeder og onani-videoer, mens hun boede hos hans familie. Onsdag faldt der dom i sagen, hvor værtsfaderen også var tiltalt for to gange at have voldtaget au pairen under trusler på livet – blandt andet med pistol.

Men mens værtsfaderen blev frikendt for decideret voldtægt, fik han alligevel otte måneders ubetinget fængsel for at have misbrugt sin magtposition over for au pairen, som han både har haft samleje med, ligesom hun har masseret hans penis til udløsning.

Dermed påviser dommen nøjagtigt det, som FOA i årevis har pointeret som baggrunden for, at au pair-ordningen skal laves om. Det siger formanden for Kost- og Servicesektoren i FOA, Pia Heidi Nielsen.

”Magtforholdet er pilskævt i au pair-ordningen. Bliver au pairen misbrugt og udnyttet arbejdsmæssigt eller seksuelt, eller udsat for psykisk vold, er det svært for au pairen at sige fra. De er bange for at gøre sig uvenner med familien. For familien kan opsige aftalen, så au pairen mister retten til at være i landet og ikke kan tjene penge til deres familier i hjemlandet. Sagen her er et klokkeklart eksempel på, hvorfor den ordning skal laves om hurtigst muligt,” siger hun.

Det ulige magtforhold var nemlig det, der ligger til grund for Retten i Koldings afgørelse i sagen fra Vejle, hvor dommer Rikke Brændgaard-Nielsen ifølge Fyens.dk forklarede til den dømte:

”Vi mener ikke, at det kan afvises, at det seksuelle forhold for dig er foregået med samtykke. Men vi mener til gengæld, at du groft har misbrugt hendes arbejdsmæssige og økonomiske afhængighed af dig.”

FOA har i årevis kæmpet en indædt kamp for at få ændret au pair-ordningen til en såkaldt familiehjælperordning. For den tid er for længst forbi, hvor man kunne tale om en kulturudvekslingsordning, som den oprindeligt var tænkt som.

”I dag er der i praksis tale om udnyttelse af billig arbejdskraft. Au pairerne kommer for at tjene penge, og familierne vil have løst arbejdsopgaver i hjemmet. Derfor er der tale om regulært arbejde, som bør lønnes som sådan, ligesom au pairerne skal have samme beskyttelse som andre på arbejdsmarkedet,” siger Pia Heidi Nielsen.

Det betyder blandt andet, at au pairer bør have deres opholds- og arbejdstilladelse uafhængigt af værtsfamilierne. Samtidig bør der ikke sættes betingelser for au pairers alder eller civilstatus.

I Danmark har udlændingeminister Kaare Dybvad Bek (S) – ligesom hans forgænger Mattias Tesfaye – bebudet ændringer af au pair-ordningen. Men processen er alt for træg, mener Pia Heidi Nielsen.

”Nu har vi igen set en hæslig sag, hvor en au pair på ulækreste vis er blevet misbrugt. Men det er desværre ikke en enlig svale. Tilsvarende sager foregår lige nu andre steder. Det kan vi ikke lukke øjnene for mere. Derfor kan det kun gå for langsomt med at ændre de regler” siger hun.

Sådan bør au pair-ordningen ændres:

 • Au pair-ordning bør ændres til Familiehjælperordning.
 • Ordningen skal være en erhvervsordning, og borgere uden for EU skal på lige fod med EU-borgere kunne tage arbejde som familiehjælpere.
 • Arbejdsgivere skal i udgangspunktet være børnefamilier med hjemmeboende børn under 18 år, og arbejdet være børnepasning og husligt arbejde.
 • I stedet for lommepenge skal arbejdet lønnes som i overenskomster for tilsvarende arbejde, fx for husassistenter og pædagogmedhjælpere.
 • Værdi af kost og logi kan indgå i lønnen, men arbejdstager skal ikke bo hos familien.
 • Der skal sikres klare arbejdsvilkår, tilsyn og beskyttelsesforanstaltninger, herunder fortsat forsikringer, betaling af rejseomkostninger, krav til lønudbetalinger m.v.
 • Forældede krav til arbejdstagers alder, privatlivsforhold og arbejdstid på højst 30 timer ugentligt afskaffes.
 • Arbejdstager selv skal være i besiddelse af arbejds- og opholdstilladelse.
 • Særkrav til opholdslængde på højst to år afskaffes.
 • Krav om danskundervisning afskaffes.
 • Der skal føres effektiv kontrol med, at disse lovkrav overholdes og efterleves.