Trafikken på den befærdede Fynsvej i Kolding bliver påvirket i varierende grad frem til sommer, mens TVIS (Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S) etablerer en ny stor forsyningsledning, der skal sikre fjernvarme til 1.900 boliger og virksomheder i Almind, Vester Nebel, Ågård, Gravens, Viuf og industriområdet ved Kokbjerg.

Arbejdet på Fynsvej går i gang i forbindelse med påsken. I den første fase fra 25. marts-31. marts vil trafikken blive påvirket i sydgående retning ind mod Kolding. Her vil den ene kørebane blive lukket for trafik i tidsrummet kl. 09-18 på strækningen mellem rastepladsen på Fynsvej og frem til 200-300 meter nord for krydset ved Nørre Bjertvej – se kort.

– I sydgående retning er der klart mest trafik om morgenen. Derfor holder vi begge kørebaner ind mod byen åbne for at minimere generne for bilisterne. Fra kl. 09 og frem til kl. 18 bliver den ene vejbane lukket for trafik på den strækning, hvor entreprenøren arbejder. Samtidig indføres der en hastighedsbegrænsning på 50 km/t i den åbne vejbane, og det betyder, at man skal regne med en lidt længere køretid ind mod byen, oplyser projektleder Jens Fink, TVIS.

I denne fase vil de store fjernvarmerør blive svejset sammen på stedet og lagt ud i rabatten, så de er klar til at blive lagt i jorden i næste omgang, hvor vejkanten graves op til den nye forsyningslinje.

– Trafikken bliver noget mere påvirket i næste fase, hvor rørene skal i jorden. Det går vi formentlig i gang med i uge 15 og vi skal selvfølgelig nok sørge for at informere detaljeret om de trafikale konsekvenser på forhånd, lover Jens Fink.

Under hele fjernvarmearbejdet vil rastepladsen på Fynsvej være lukket.

Etape på Nørreskovgårdsvej forsinket
Det store fjernvarmearbejde blev skudt i gang i starten af februar. Siden har entreprenøren arbejdet på Nørreskovgårdsvej og på at føre fjernvarmeledningen under motorvejen. Det arbejde skulle efter planen have været afsluttet i slutningen af marts, men entreprenøren er stødt på uforudsete problemer – bl.a. står grundvandet så højt efter de seneste måneders megen nedbør, at det er svært at grave. Etapen ventes derfor først afsluttet i slutningen af april måned, og indtil da vil Nørreskovgårdsvej fortsat være spærret for gennemkørsel – læs opdateret info om arbejdet på Nørreskovgårdsvej.

Du kan følge og læse mere om det store fjernvarmeprojekt på TVIS’ hjemmeside – åbn projektsiden.