Petersmindevej i erhvervsområdet i det nordlige Kolding vil være lukket for gennemkørsel i en måned. Lukningen sker som led i TVIS’ etablering af en ny stor forsyningsledning, der skal sikre fjernvarme til Almind, Vester Nebel, Ågård, Gravens, Viuf og industriområdet ved Kokbjerg.

Petersmindevej bliver lukket for gennemkørsel i løbet af næste uge og en måned frem på strækningen mellem Kokmose og Kokbjerg. I perioden henvises bilister til omkørsel via Kokmose-Kokbjerg. Berørte virksomheder på strækningen er informeret direkte om lukningen.

Cyklister kan stadig benytte Petersmindevej, men den nordgående cykelsti vil være lukket. I stedet omdannes den sydgående cykelsti ind mod byen midlertidigt til en dobbeltrettet cykelsti. Da cykelstien er ret smal, opfordres cyklisterne til at vise hensyn og køre forsigtigt.

Bybussen Linje 4 kører ad Petersmindevej og bliver derfor også berørt. Nærmere info vil fremgå på Sydtrafik.dk og i Rejseplanen, før arbejdet går i gang.

Nørreskovgårdsvej genåbnes

Hvornår Petersmindevej lukkes for gennemkørsel i næste uge afhænger af, hvornår arbejdet på Nørreskovgårdsvej er færdigt.

– Vores entreprenør arbejder på højtryk med at afslutte arbejdet på Nørreskovgårdsvej. Lige så snart de er færdige der, rykker de videre til Petersmindevej, oplyser projektleder Jens Fink fra TVIS.

Arbejdet på Nørreskovgårdsvej har flere gange været forsinket på grund af uforudsete problemer. Blandt andet har de store regnmængder tidligere på året fået grundvandet til at stå så højt, at entreprenøren har haft svært ved at arbejde i området på grund af mudder. Specielt opgaven med at føre den nye forsyningsledning under motorvejen har givet komplikationer, men nu lysner det.

– Jeg håber, at trafikanterne og ikke mindst beboerne i området har forståelse for, at arbejdet er trukket ud på grund af forhold, som vi ikke har indflydelse på. Nu får vi de sidste ting på plads, og så skal der lægges asfalt på Nørreskovgårdsvej, så vi kan genåbne vejen i løbet af næste uge, forklarer Jens Fink.

Den asfalt, som bliver lagt på, er ikke den endelige belægning. Den nye asfalt skal have tid til at sætte sig, og derefter bliver det endelig slidlag, som er helt jævnt og komfortabelt at køre på, lagt på til næste år.