Fyns Politi rapporterer om et nyligt færdselsuheld på Storebæltsbroens lavbro i retning mod Fyn, som har ført til spærring af den anden vognbane.

Uheldet har skabt en udfordring for trafikken på broen, men det er bekræftet, at trafikken fortsat glider igennem. Trods den delvise spærring opfordres bilister til at udvise ekstra forsigtighed ved passage af broen og sikre fuld opmærksomhed på vejen.

Fyns Politi og beredskabstjenester er på vej til stedet for at håndtere situationen og arbejder på at genetablere normal trafik så hurtigt som muligt